Editorial 2006/I/1

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.146

Abstract

Vážení čtenáři,

předkládáme vám první číslo časopisu zaměřeného na širší souvislosti environmentálního vzdělávání, který si klade za cíl rozvinout u nás dosud víceméně chybějící odbornou diskuzi v této oblasti. Protože právě začínáme, soustředili jsme se především na ověření důsledných redakčních postupů jako je recenzní řízení atd., články zde zveřejněné jsou tedy v tomto ohledu mj. „experimentálním materiálem“.

Přesto si vás dovolujeme upozornit, že již v tomto čísle Envigogiky vychází recenzované příspěvky, jež se zabývají základním směřováním environmentálního vzdělání – jeden z nich využívá diskusní formu Wikipedie. Najdete zde také rubriku určenou pro dialog méně odborný, kde náš holandský autor Roel Stemmer zahajuje sérii úvah na téma Mutual Sustainable Behaviour. V této části, nazvané Inspirace, uvažujeme o podobě časopisu – především formou ankety, ve které jsme položili 3 otázky některým osobnostem. Získali jsme tak opravdu podnětné názory, které ovšem můžete obohatit i vy. Další články Inspirací dokládají, že odborné psaní a výuka v oblasti environmentální nemusí být úplně samozřejmou součástí oborových přístupů.

Rubrika Recenze poskytuje odkazy na poměrně bohaté zdroje. K dalšímu rozvíjení jsou určeny názory na komplexní výzkum odcizování člověka přírodě koordinovaný Emilkou Strejčkovou, jenž byl dokončen v loňském roce. Všechny úvahy a hodnocení na toto téma jsou přehledně shrnuty v krátkém úvodu O čem vypovídají recenze... Pavla Koucká „spolu“ s M. J. Cohenem varuje Jestli nás neposlechnete! Je zde i několik kompletních diplomových prací se stručným úvodním vyjádřením: Zelení proti zeleným. Radikální ekologie… (autor DP Arnošt Novák); Indikátory jako nástroj evaluace… (autor DP Miroslav Novák); Earth Education – Výchova o Zemi (autor DP Tomáš Hakr). Odkaz na plný text přeložené části knihy je součástí další z těchto recenzí – Holismus a totali(tari)smus: Keluartz versus Palouš .

V rubrice Pro autory chceme postupně zveřejňovat materiály, které buď mají pomoci (budoucím) autorům (příkladem je Stručný průvodce psaním odborného textu) nebo diskutovat současné publikační zvyklosti a možnosti.

Takže pokud vás obsah Envigogiky zaujme, pošlete nám své komentáře k jednotlivým článkům (kratší texty) nebo své myšlenky a náměty vložte do e-mailové zprávy. Můžete tak přispět třeba do naší ankety či do rubriky Dopisy čtenářů.

Teď vám ale přejeme především šťastný vstup do nového roku 2007. V něm se těšíme na další spolupráci – první číslo časopisu v novém roce má vyjít již koncem března. Toto další číslo Envigogiky bude věnováno EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ETICE, takže pište své příspěvky přednostně na toto téma. Do poloviny února přijímáme příspěvky recenzované, do začátku března (10. 3. 2007) pak články do dalších rubrik.

Za redakci

Jana Dlouhá a Katka Markošová

Downloads

Download data is not yet available.

Published

12. 12. 2006

How to Cite

Dlouhá, J., & Markošová, K. (2006). Editorial 2006/I/1. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.146

Issue

Section

Editorial

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>