Analýza aktuálních kompetencí žáků a studentů v určování českých druhů obratlovců

Obsah hlavního článku

Jan Andreska
Kateřina Švecová

Abstrakt

Tato studie se zabývá výzkumem praktických znalostí žáků základních a středních škol. Je zaměřená na poznávání našich běžných druhů obratlovců (ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců). Navazuje na výzkum (Lang, Pravda, 1971). Přebírá z velké části jejich metodiku a porovnává výsledky u vybraných referenčních druhů. Výsledky jsou zpracovány formou grafů a tabulek.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Andreska, J., & Švecová, K. (2014). Analýza aktuálních kompetencí žáků a studentů v určování českých druhů obratlovců. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.454
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Andreska

Pedagogická fakulta UK

Kateřina Švecová

Charles Universtiy, Faculty of Sciences

Reference

ANDRESKA, J. Některé aspekty výuky zoologie obratlovců. Disertační práce, rukopis. Praha: Pedagogická fakulta, 2005.

BALÁT, F. Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Praha: Academia, 1986

ČEŘOVSKÝ, J.; ZÁVESKÝ, A. Stezky k přírodě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 80-04-22378-8

ČIHAŘ, J. a kol. Příroda v ČSSR. Praha: Práce, 1988

KHOLOVÁ, H. Zoolog, odznak odbornosti. Praha: Mladá fronta, 1980

LANG, J.; PRAVDA, O. a kol. Problematika praktických znalostí biologických objektů. Praha: SPN, 1971

PECINA, P. Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů, 1. díl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1988

PELIKÁN, J.; GAISLER, J.; RÖDL, P. Naši savci. Praha: Academia, 1979

PLESNÍK, J.; HANZAL, V.; BREJŠKOVÁ, L. [eds.] Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Praha: Příroda 22, 2003. ISBN 80-86064-33-6

POVOLNÝ, D. Hmyz - 3 znaky, klíč ke spolehlivému určování. Dobřejovice: Rebo Productions CZ, spol. s r. o., 2011. ISBN 978-80-255-0010-1

ŠVECOVÁ, K. Analýza úrovně znalostí běžných druhů našich obratlovců u dětí z různých typů škol a zájmových uskupení. Diplomová práce, rukopis. Praha: Pedagogická fakulta, 2013

zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška MŽP č.395/1992, kterým se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů