Přijetí vybraných vracejících se ptačích a savčích druhů očima středoškoláků

Obsah hlavního článku

Jan Andreska
Adéla Hartlová
Matouš Žmolil

Abstrakt

Předložená studie pojednává o přijímání navracejících se druhů vyšších obratlovců zpět do české přírody, a to jak studenty gymnázií, kteří se při dalším studiu mohou dále věnovat problematice ochrany přírody a návratům obratlovců, tak studentů ze středních lesnických škol, u kterých se myslivecká péče o tyto druhy v budoucnu očekává. Právě postoje studentů a mladých lidí jsou obecně velmi důležité pro přijetí těchto zmiňovaných druhů, protože nejen politiky a publicisty ovlivněná nejširší veřejnost, ale hlavně v oboru vzdělaní lidé by se měli podílet na rozhodování o budoucnosti těchto zvířat.


Celkově práce vychází z tvrzení, že lidé mohou mít o návratu některých obratlovců zkreslené představy, protože jsou ovlivňováni více než obecnými skutečnostmi, stále častějšími medializovanými spoty, poukazujícími např. na strach a obavy poškozených farmářů, přemnožování některých druhů a na nakažlivé nemoce, které některé druhy mohou přenášet. 


Kvůli celkovému zjednodušení byly v dotazníku uvedeny pouze tři možnosti vnímání, a to buď pozitivní, negativní, anebo neutrální.  Z výsledku je patrné, že jemnější členění dotazu by situaci spíše znejasnilo.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Andreska, J., Hartlová, A., & Žmolil, M. (2019). Přijetí vybraných vracejících se ptačích a savčích druhů očima středoškoláků. Envigogika, 14(2). https://doi.org/10.14712/18023061.597
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Andreska

Pedagogická fakulta UK

Reference

Andreska, J. (2017). Krkavec, pěvec se špatnou pověstí. Vesmír [online], 2017, neuveden (9. 5. 2017), nestránkováno. ISSN 1214-4029.

Andreska J. (2017). Losí test českých řidičů. Vesmír [online], 2017 (11. 9), nestránkováno. ISSN 1214-4029.

Andreska, D., Andreska, J. (2015) Neviditelní losi v Čechách. Vesmír [online], 2015 (23. 2.), nestránkováno. ISSN 1214-4029.

Andreska, J. (2012 a). Medvěd hnědý, jeho vyhubení a návrat do naší přírody I. In Živa, 2012, LX (5), 261-264. ISSN 0044-4812.

Andreska, J. (2012 b). Medvěd hnědý, jeho vyhubení a návrat do naší přírody II. In Živa, 2012, LX (6), 307-309. ISSN 0044-4812.

Garling, T., a Evans, G. W. (1992). Environment, Cognition, and Action: An Integra-ted Approach. Oxford University Press

Hlaváč V., Toman A., Bodešínský M. (1998). Experimentální reintrodukce vydry v Jeseníkách. Bulletin Vydra, 8: 27–39.

Hoehl S., Hellmer K., Johansson M., Gredebäck G. (2017). Itsy Bitsy Spider…: In-fants React with Increased Arousal to Spiders and Snakes. Front. Psychol. 8:1710. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01710

Johansson, M., Karlsson J., Pedersen. E., Flykt A. (2012). Factors Governing Hu-man Fear of Brown Bear and Wolf, Human Dimensions of Wildlife, 17:1, 58-74, DOI: 10.1080/10871209.2012.619001

Küller, R. L. (2004) Evaluation in Progress - Strategies for Environmental Research and Implementation (IAPS 18 Conference Proceedings on CD-Rom)

Poledníková, K., Poledník, L., Beran, V., MInáriková, T., Hlaváč, V., Větrovcová, J., Husáková, L., Vadlejch, J., Bártová, E., Hájková, P. (2017). Sběr a analýzy uhynu-lých vyder v České republice. ALKA Wildlife, o.p.s., 31 str.

Poledník, L., Poledníková, K., Roche, M., Hájková P., Toman, A., Václavíková, M., Hlaváč, V., Větrovcová, J., 2009: Program péče pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice v letech 2009

Praško, J., Prašková, H., Prašková, J. (2008) Specifické fobie. Portál, s r. o., Praha.

Prokop, P., Kubiatko, M., (2008) Bad wolf kills lovable rabbit: Children’s attitudes towards predator and prey. Electronic Journal of Science Education, 12(1), 55-70.

Rádlová, S., Peléšková, Š., Polák, J., Landová, E., Frynta, D. (2018) Emoce vyvola-né zvířaty II: Strach a odpor. E-psychologie, 12(4), 61-77. DOI: 10.29364/epsy.332

Røskaft et al. (2003). Evolution and Human Behavior 24 184–198

Šťastný, K., Bejček Vl., a Hudec K. (2009). Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice: 2001-2003. Vyd. 2. Praha: Aventinum. ISBN 978-80-86858-88-3.