Faktory ovlivňující environmentální povědomí návštěvníků chráněných přírodních oblastí na ostrově Tenerife

Obsah hlavního článku

Eliška Fílová
Jan Andreska
Carolina Castillo Ruiz

Abstrakt

V rámci výzkumu bylo analyzováno chování návštěvníků chráněných přírodních lokalit na ostrově Tenerife a byly popsány základní charakteristiky návštěvníků těchto oblastí. Návštěvníci vyplňovali anonymní výzkumné dotazníky sestavené na základě modelu, který propojuje Teorii plánovaného chování s dalšími prvky behaviorální analýzy a za pomoci tohoto výzkumného nástroje byly analyzovány faktory ovlivňující výsledné pro-environmentální chování návštěvníků. Návštěvníci byli také dotazováni, jak vnímají  v přírodních lokalitách situaci týkající se nakládání s odpadky a jak na ně působí vzdělávání ze strany správy daného přírodního parku. Výsledky výzkumu potvrzují význam vlivu environmentální výchovy na environmentální povědomí lidí. Bylo zjištěno, že uvědomění si důsledků chování výrazně ovlivňuje osobní normy a postoje a ty pak mají největší vliv na výsledné pro-environmentální chování návštěvníků. Chráněné přírodní území může mít výchovnou roli, ale také je důležité umožnit návštěvníkům chovat se v tomto prostředí uvědoměle, k čemuž je potřeba zajištění vhodných podmínek (dostatek odpadkových košů, možnost třídit odpad atd.). Výsledky výzkumu také poukázaly na to, že pro-environmentální chování je ovlivněno vnímanou behaviorální kontrolou, tedy tím, jak obtížné je pro návštěvníky chovat se v daném prostředí určitým způsobem.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Fílová, E., Andreska, J., & Ruiz, C. C. (2023). Faktory ovlivňující environmentální povědomí návštěvníků chráněných přírodních oblastí na ostrově Tenerife. Envigogika, 18(1). https://doi.org/10.14712/18023061.663
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Eliška Fílová, Univerzita Karlova

Katedra Biologie a envirnomentálních studií, Pedagogická fakulta UK

Jan Andreska

Katedra Biologie a envirnomentálních studií, Pedagogická fakulta UK

Carolina Castillo Ruiz, University of La Laguna

Department of Animal Biology, Edaphology and Geology, University of La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, Spain (Tenerife)

Reference

Abdullah, A. R., Weng, C. N., Afif, I., & Fatah, A. (2018). Ecotourism in Penang National Park: a multi-stakeholder perspective on environmental issues. Journal of Business and Social De-velopment, 6(1), 70-83.

Ancin‐Murguzur, F. J., Munoz, L., Monz, C., & Hausner, V. H. (2020). Drones as a tool to monitor human impacts and vegetation changes in parks and protected areas. Remote Sensing in Ecology and Conservation, 6(1), 105-113. https://doi.org/10.1002/rse2.127

Arnegger, J., Woltering, M., & Job, H. (2010). Toward a product-based typology for nature-based tourism: a conceptual framework. Journal of sustainable tourism, 18(7), 915-928. https://doi.org/10.1080/09669582.2010.485680

Aziz, F., Md Rami, A. A., Zaremohzzabieh, Z., & Ahrari, S. (2021). Effects of emotions and ethics on pro-environmental behavior of university employees: a model based on the theory of planned behavior. Sustainability, 13(13), 7062. https://doi.org/10.3390/su13137062

Ballantyne, R., Packer, J., & Falk, J. (2011). Visitors’ learning for environmental sustainabil-ity: Testing short-and long-term impacts of wildlife tourism experiences using structural equation modelling. Tourism management, 32(6), 1243-1252. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.11.003

Barros, C., Moya-Gómez, B., & García-Palomares, J. C. (2019). Identifying temporal patterns of visitors to national parks through geotagged photographs. Sustainability, 11(24), 6983. https://doi.org/10.3390/su11246983

Bashir, M. F., Ma, B., & Shahzad, L. (2020). A brief review of socio-economic and environ-mental impact of Covid-19. Air Quality, Atmosphere & Health, 13(12), 1403-1409. https://doi.org/10.1007/s11869-020-00894-8

Buckley, R. (2020). Nature tourism and mental health: Parks, happiness, and causa-tion. Journal of Sustainable Tourism, 28(9), 1409-1424. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1742725

Buckley, R. (2021). Pandemic travel restrictions provide a test of net ecological effects of eco-tourism and new research opportunities. Journal of Travel Research, 60(7), 1612-1614.

Cabildo de Tenerife. (2022, April). Parque Nacional El Teide. https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/site_content/46-medio-ambiente-de-tenerife/1033-parque-nacional-el-teide

Dangi, T. B., & Gribb, W. J. (2018). Sustainable ecotourism management and visitor experi-ences: Managing conflicting perspectives in Rocky Mountain National Park, USA. Journal of Ecotour-ism, 17(3), 338-358.

De Leeuw, A., Valois, P., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2015). Using the theory of planned beha-vior to identify key beliefs underlying pro-environmental behavior in high-school students: Implications for educational interventions. Journal of environmental psychology, 42, 128-138. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.03.005

DeLucio, J., & Múgica, M. (1994). Landscape preferences and behaviour of visitors to Spanish national parks. Landscape and urban planning, 29(2-3), 145-160. https://doi.org/10.1016/0169-2046(94)90024-8

Diaz-Perez, F. M., & Bethencourt-Cejas, M. (2017). An application of the CHAID algorithm to study the environmental impact of visitors to the Teide national park in Tenerife, Spain. International Business Research, 10(7), 168-177.

Díaz-Pérez, F. M., García-González, C. G., & Fyall, A. (2020). The use of the CHAID algorithm for determining tourism segmentation: A purposeful outcome. Heliyon, 6(7), e04256. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04256

Duan, X., & Yang, S. (2020). Discussion on ecotourism management of Giant Panda National Park in China. In E3S Web of Conferences (Vol. 143, p. 02036). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202014302036

Esfandiar, K., Pearce, J., & Dowling, R. (2019). Personal norms and pro-environmental bin-ning behaviour of visitors in national parks: The development of a conceptual framework. Tourism Recreation Research, 44(2), 163-177. https://doi.org/10.1080/02508281.2019.1580936

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobser-vable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50. https://doi.org/10.1177%2F002224378101800104

Føyn, H. C. (2019). Nature-based experiences' influence on tourists' self-awareness of envi-ronmental impact: A case study of Serengeti National Park and Ngorongoro Conservation Area, Tanzania (Master's thesis, NTNU). https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2610856/no.ntnu:inspera:2303128.pdf?sequence=1

Goh, E. (2020a). Breaking the rules to venture off-trail at national parks: Exploring salient beliefs through a planned behaviour approach. Tourism Recreation Research, 45(2), 277-283. https://doi.org/10.1080/02508281.2019.1679526

Goh, E. (2020b). Walking off-trail in national parks: Monkey see monkey do. Leisure Scienc-es, 1-23. https://doi.org/10.1080/01490400.2020.1755750

González, R. M., Marrero, Á. S., & Navarro-Ibáñez, M. (2018a). Tourists’ travel time values using discrete choice models: the recreational value of the Teide National Park. Journal of Sustaina-ble Tourism, 26(12), 2021-2042. https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1527342

González, R. M., Román, C., & de Dios Ortúzar, J. (2019). Preferences for sustainable mobili-ty in natural areas: The case of Teide National Park. Journal of Transport Geography, 76, 42-51. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.03.002

González, R. M., Román, C., & Marrero, Á. S. (2018b). Visitors’ attitudes towards bicycle use in the Teide National Park. Sustainability, 10(9), 3283.

Greaves, M., Zibarras, L. D., & Stride, C. (2013). Using the theory of planned behavior to ex-plore environmental behavioral intentions in the workplace. Journal of Environmental Psychology, 34, 109-120. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.02.003

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications. https://doi.org/10.3390/su10093283

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European business review. 31 (1), https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203

Hall, C. M., & Frost, W. (2009). 21 The future of the national park concept. Tourism and Na-tional Parks: International Perspectives on Development, Histories, and Change, 14, 301.

Han, H., Lee, M. J., & Kim, W. (2018). Promoting towel reuse behaviour in guests: A water conservation management and environmental policy in the hotel industry. Business Strategy and the Environment, 27(8), 1302-1312. https://doi.org/10.1002/bse.2179

Hofstede Insights. (2022, June). Hofstede Tools for Comparing Countries. https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/

Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Sage publications.

Hu, H., Zhang, J., Wang, C., Yu, P., & Chu, G. (2019). What influences tourists' intention to participate in the Zero Litter Initiative in mountainous tourism areas: A case study of Huangshan National Park, China. Science of the Total Environment, 657, 1127-1137. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.114

Chen, Y. (2020). An investigation of the influencing factors of Chinese WeChat users’ envi-ronmental information-sharing behavior based on an integrated model of UGT, NAM, and TPB. Sustainability, 12(7), 2710. https://doi.org/10.3390/su12072710

Jacobs, M. H., & Harms, M. (2014). Influence of interpretation on conservation intentions of whale tourists. Tourism Management, 42, 123-131. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.11.009

Lasso, A. H., & Dahles, H. (2021). A community perspective on local ecotourism develop-ment: Lessons from Komodo National Park. Tourism Geographies, 1-21. https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1953123

Lee, S., Lee, S., & Lee, G. (2014). Ecotourists’ motivation and revisit intention: A case study of restored ecological parks in South Korea. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(11), 1327-1344. https://doi.org/10.1080/10941665.2013.852117

Lugg, A., & Slattery, D. (2003). Use of national parks for outdoor environmental education: An Australian case study. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 3(1), 77-92. https://doi.org/10.1080/14729670385200261

Markowski, J., Bartos, M., Rzenca, A., & Namiecinski, P. (2019). An evaluation of destination attractiveness for nature-based tourism: Recommendations for the management of national parks in Vietnam. Nature Conservation, 32, 51. https://doi.org/10.3897/natureconservation.32.30753

Miller, Z. D., Lawhon, B., Taff, B. D., Schwartz, F., & Newman, P. (2020). Identifying strate-gies to reduce visitor-generated waste in national parks of the United States: The zero landfill initia-tive. Applied Environmental Education & Communication, 19(3), 303-316. https://doi.org/10.1080/1533015X.2019.1588179

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2022a, April). Nuestros Parques Nacionales. https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2022b, April). Teide: Valores culturales. https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/teide/valores-culturales/default.aspx

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2022c, June). Nuevo récord histórico de visitantes al Parque Nacional del Teide, con 4.330.994 en el año 2018, https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/visitantes-teide-2018.aspx

Monz, C., D'Antonio, A., Lawson, S., Barber, J., & Newman, P. (2016). The ecological impli-cations of visitor transportation in parks and protected areas: Examples from research in US Na-tional Parks. Journal of Transport Geography, 51, 27-35. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.11.003

Myadzelets, A. V., Luzhkova, N. M., & Li, Z. (2020). INTERACTIVE MAPPING AND GEOSYS-TEM ENVIRONMENTAL-EDUCATION FUNCTION OF NATIONAL PARKS. In Environmental transfor-mation and sustainable development in the Asian region (pp. 160-160).

Niaura, A. (2013). Using the theory of planned behavior to investigate the determinants of environmental behavior among youth. Environmental Research, Engineering and Ma-nagement, 63(1), 74-81. https://doi.org/10.5755/j01.erem.63.1.2901

Oleśniewicz, P., Pytel, S., Markiewicz-Patkowska, J., Szromek, A. R., & Jandová, S. (2020). A model of the sustainable management of the natural environment in national parks—A case study of national parks in Poland. Sustainability, 12(7), 2704. https://doi.org/10.3390/su12072704

Park, J., & Ha, S. (2014). Understanding consumer recycling behavior: Combining the theory of planned behavior and the norm activation model. Family and consumer sciences research jour-nal, 42(3), 278-291. https://doi.org/10.1111/fcsr.12061

PORRAS-MURILLO, L. P., WONG, G., & CHACÓN, I. S. (2022). Human-wildlife interactions in a major tourist destination: Manuel Antonio National Park, Costa Rica. Biodiversitas Journal of Bio-logical Diversity, 23(5). https://doi.org/10.13057/biodiv/d230520

Poškus, M. S. (2018). Investigating pro-environmental behaviors of Lithuanian university stu-dents. Current psychology, 37(1), 225-233. https://doi.org/10.1007/s12144-016-9506-3

Purwanto, A., & Sudargini, Y. (2021). Partial Least Squares Structural Squation Modeling (PLS-SEM) Analysis for Social and Management Research: A Literature Review. Journal of Industrial Engineering & Management Research, 2(4), 114-123.

Ramdas, M., & Mohamed, B. (2014). Visitor perceptions on the impacts of tourism activities, development and infrastructure on the environment of Perhentian Islands. In SHS Web of Confer-ences (Vol. 12, p. 01081). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/shsconf/20141201081

Repka, P., & Švecová, M. (2012). Environmental education in conditions of National Parks of Slovak Republic. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 628-634. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.545

Rhama, B., Timang, J. H., Palangka, J. R., & Raya, K. P. (2020). The meta-analysis of Eco-tourism in National Parks. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 9(1), 1-17.

Rousseau, S., & Deschacht, N. (2020). Public awareness of nature and the environment dur-ing the COVID-19 crisis. Environmental and Resource Economics, 76(4), 1149-1159. https://doi.org/10.1007/s10640-020-00445-w

Shruthi, P. K. (2020) The role of public service advertisement in creating awareness about wildlife conservation: A case study of Amaramudnoor Village. A Journal Of Composition Theory Vol-ume XIII, Issue XII, ISSN: 0731-6755

Sobhani, P., Esmaeilzadeh, H., Sadeghi, S. M. M., & Marcu, M. V. (2022). Estimation of Eco-tourism Carrying Capacity for Sustainable Development of Protected Areas in Iran. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1059. https://doi.org/10.3390/ijerph19031059

Sokolíková, E., & Andreska, J. (2021). Současná podoba environmentální výchovy a její po-tenciál v ovlivňování environmentálního uvědomění žáků. Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.632

Spazziani, M. D. L., Rumenos, N. N., de Mello, M. G., Felicio, P. F., Chova, L. G., Martinez, A. L., & Torres, I. C. (2019, January). Environmental education and ecotourism: the perspective of visitors in a Brazilian National Park. In Edulearn19: 11th International Conference On Education And New Learning Technologies (pp. 4295-4305). Iated-int Assoc Technology Education & Development. https://doi.org/10.21125/edulearn.2019.1084

Statista (2022). Number of inbound tourists in Tenerife, Spain from 2010 to 2021. https://www.statista.com/statistics/774586/annual-number-of-tourists-on-tenerife-canary-islands/

Statista. (2022, April). Población de la comunidad autónoma de Canarias en 2020 y 2021, por isla. https://es.statista.com/estadisticas/474029/poblacion-de-canarias-por-isla/

Sterl, P., Brandenburg, C., & Arnberger, A. (2008). Visitors’ awareness and assessment of recreational disturbance of wildlife in the Donau-Auen National Park. Journal for Nature Conserva-tion, 16(3), 135-145. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2008.06.001

Tee, P. K., Lim, K. Y., & Ng, C. P. (2021). Trust on Green Advertisement: Mediating Role of Environmental Involvement. http://repository.kln.ac.lk/handle/123456789/23643

Theng, S., Qiong, X., & Tatar, C. (2015). Mass tourism vs alternative tourism? Challenges and new positionings. Études caribéennes, (31-32). https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.7708

Valdivieso, J. C., Eagles, P. F., & Gil, J. C. (2015). Efficient management capacity evaluation of tourism in protected areas. Journal of Environmental Planning and Management, 58(9), 1544-1561. https://doi.org/10.1080/09640568.2014.937479

Verma, A. K., & Prakash, S. (2020). Impact of covid-19 on environment and society. Journal of Global Biosciences, 9(5), 7352-7363. https://www.mutagens.co.in/jgb/vol.09/05/090506.pdf

Wolf, I. D., Croft, D. B., & Green, R. J. (2019). Nature conservation and nature-based tour-ism: A paradox?. Environments, 6(9), 104. https://doi.org/10.3390/environments6090104

Xu, L., Prybutok, V., & Blankson, C. (2018). An environmental awareness purchasing inten-tion model. Industrial Management & Data Systems. https://doi.org/10.1108/IMDS-12-2017-0591

Zubair, S., Bowen, D., & Elwin, J. (2011). Not quite paradise: Inadequacies of environmental impact assessment in the Maldives. Tourism Management, 32(2), 225-234. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.12.007