Přítomnost losí populace ve volné přírodě z pohledu dospívajících žáků

Obsah hlavního článku

Jan Andreska
Adéla Hartlová
https://orcid.org/0000-0003-4244-0218

Abstrakt

V posledních letech se stále častěji setkáváme s reintrodukčními snahami nebo samovolnými návraty živočišných druhů do míst, ze kterých byly postupně vytlačováni, až došlo k jejich úplnému vyhubení. Takovémuto reintrodukčnímu procesu a efektivní pomoci při samovolných návratech předchází řada politických a vědeckých příprav, jednou z nichž je výzkum veřejného myšlení. V případě této studie se jedná o výzkum postojů žáků různých typů škol k vybranému druhu, tedy losu evropskému (Alces alces), a hledání faktorů, které tyto postoje mohou ovlivňovat. K tomuto účelu jsme zvolili formu dotazníkového šetření s následným vyhodnocením v programu MS Excel, Statistica 12 a Jamovi. Na základě čehož zde ukazujeme, že postoje žáků se mění v závislosti na jejich znalostech o losu evropském a také se strachem z tohoto druhu.  

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Andreska, J., & Hartlová, A. (2022). Přítomnost losí populace ve volné přírodě z pohledu dospívajících žáků . Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.637
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Andreska, Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta UK

Reference

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Andreska, J. (1988). Počátky a vývoj populace losa (Alces alces L., 1758) v jižních Čechách. Lynx, 24, 73–77.

Andreska, D., Andreska, J. (2015) Neviditelní losi v Čechách. Vesmír [online], 2015 (23. 2.), nestránkováno. ISSN 1214-4029.

Andreska, J., Hartlova, A., & Žmolil, M. (2019). Acceptance of Selected Returning Birds and Mammals through the Eyes of Secondary School Students. Envigogika, 14(2), Article 2. https://doi.org/10.14712/18023061.597

Andreska, J., & Andresková, E. (1993). Tisíc let myslivosti (1. vyd). Tina.

Bath, A., Olszanska, A., & Okarma, H. (2008). From a Human Dimensions Perspective, the Unknown Large Carnivore: Public Attitudes Toward Eurasian Lynx in Poland. Human Dimensions of Wildlife, 13(1), 31–46. https://doi.org/10.1080/10871200701812928

Bavin, D., MacPherson, J., Denman, H., Crowley, S. L., & McDonald, R. A. (2020). Using Q‐methodology to understand stakeholder perspectives on a carnivore translocation. People and Nature, 2(4), 1117–1130. https://doi.org/10.1002/pan3.10139

Ewen, J. G., Soorae, P. S., & Canessa, S. (2014). Reintroduction objectives, decisions and out-comes: Global perspectives from the herpetofauna: Reintroduction objectives, decisions and outcomes. Animal Conservation, 17, 74–81. https://doi.org/10.1111/acv.12146

Grace, M. (2009). Developing High Quality Decision‐Making Discussions About Biological Con-servation in a Normal Classroom Setting. International Journal of Science Education, 31(4), 551–570. https://doi.org/10.1080/09500690701744595

Homolka, M. (1998). Moose (Alces alces) in the Czech Republic: Chances for survival in the man made landscape. Folia Zoologica, 1, 1-46.

IUCN/SSC (2013). Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. Versi-on 1,0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission.

Janík, T., Peters, W., Šálek, M., Romportl, D., Jirků, M., Engleder, T., Ernst, M., Neudert, J., & Heurich, M. (2021). The declining occurrence of moose (Alces alces) at the southernmost edge of its range raise conservation concerns. Ecology and Evolution, 11(10), 5468–5483. https://doi.org/10.1002/ece3.7441

Lee, M. E., & Miller, R. (2003). Managing Elk in the Wildland-Urban Interface: Attitudes of Fla-gstaff, Arizona Residents. Wildlife Society Bulletin (1973-2006), 31(1), 185–191. https://www.jstor.org/stable/3784372

Lescureux, N., Linnell, J. D. C., Mustafa, S., Melovski, D., Stojanov, A., Ivanov, G., Avukatov, V., Arx, M. von, & Breitenmoser, U. (2011). Fear of the unknown: Local knowledge and percep-tions of the Eurasian lynx Lynx lynx in western Macedonia. Oryx, 45(4), 600–607. https://doi.org/10.1017/S0030605310001547

Liska, J. (1999). Communicating nature: Wild animals in the living room. Anthrozoös, 12(2), 88–96.

Madden, F., & McQuinn, B. (2014). Conservation’s blind spot: The case for conflict transformati-on in wildlife conservation. Biological Conservation, 178, 97–106. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.07.015

Martens, P., Hansart, C., & Su, B. (2019). Attitudes of Young Adults toward Animals—The Case of High School Students in Belgium and The Netherlands. Animals, 9(3), 88. https://doi.org/10.3390/ani9030088

Menzel, S., & Bögeholz, S. (2009.). Biodiversität und Globales Lernen. . . Bis, 35.

Morris, S. D., Brook, B. W., Moseby, K. E. & Johnson, Ch. N. (2021). Factors affecting success of conservation translocations of terrestrial vertebrates: A global systematic review. Global Eco-logy and Conservation, 28(2021) e01630. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021

Mrlík, V. (1998). Los – Alces alces v hraniční oblasti jihovýchodních Čech a přilehlé části Ra-kouska. Myslivost, 3, 14-15.

Oražem, V., & Tomažič, I. (2018). THE VOCATIONAL UPPER SECONDARY SCHOOLS STUDENTS’ KNOWLEDGE AND THEIR ATTITUDES TOWARD WOLVES. Journal of Baltic Science Education, 17(6), 918–934. https://doi.org/10.33225/jbse/18.17.918

Prokop, P., & Fančovičová, J. (2010). Perceived body condition is associated with fear of a large carnivore predator in humans. Annales Zoologici Fennici, 47(6), 417–425. https://doi.org/10.5735/086.047.0606

Prokop, P., & Kubiatko, M. (2008). Bad wolf kills lovable rabbits: Children’s attitudes toward predator and prey. The Electronic Journal for Research in Science & Mathematics Education.

Prokop, P., & Tunnicliffe, S. D. (2010). Effects of Having Pets at Home on Children’s Attitudes toward Popular and Unpopular Animals. Anthrozoös, 23(1), 21–35. https://doi.org/10.2752/175303710X12627079939107

Randler, C., Wagner, A., Rögele, A., Hummel, E., & Tomažič, I. (2020). Attitudes toward and Knowledge about Wolves in SW German Secondary School Pupils from within and outside an Area Occupied by Wolves (Canis lupus). Animals, 10(4), 607. https://doi.org/10.3390/ani10040607

Romportl, D., Bláhová, A., Andreas, M., Chumanová, E., Anděra, M., & Červený, J. (2017). Current distribution and habitat preferences of red deer and Eurasian elk in the Czech Republic. European Journal of Environmental Sciences, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.14712/23361964.2017.5

Røskaft, E., Bjerke, T., Kaltenborn, B., Linnell, J. D. C., & Andersen, R. (2003). Patterns of self-reported fear towards large carnivores among the Norwegian public. Evolution and Human Be-havior, 24(3), 184–198. https://doi.org/10.1016/S1090-5138(03)00011-4

Sernert, H. (2011, červen 28). Attacks on humans in Sweden by bear, wolf, lynx, wolverine, moose and wild boar in relation to Swedes’ fear for these animals [First cycle, G2E]. SLU, Dept. of Animal Environment and Health. https://stud.epsilon.slu.se/2950/

Schönfeld, F. (2009). Presence of moose (Alces alces) in Southeastern Germany. European Journal of Wildlife Research, 55(4), 449–453. https://doi.org/10.1007/s10344-009-0272-5

Soorae, P. S. (ed.) (2021). Global conservation translocation perspectives: 2021. Case studies from around the globe. Gland, Switzerland: IUCN SSC Conservation Translocation Specialist Group, Environment Agency - Abu Dhabi and Calgary Zoo, Canada.

Ševčík, J. (1994). Los a jeho cesta do Evropy. Myslivec, 10, 3.

Tomažič, I. (2011). Reported Experiences Enhance Favourable Attitudes Toward Toads. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 7(4), 253–262. https://doi.org/10.12973/ejmste/75207

Tomažič, I., & Šorgo, A. (2017). Factors Affecting Students’ Attitudes Toward Toads. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(6). https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.01237a

Urban, P. (2015). Aké sú postoje žiakov základných škôl na Slovensku k vydre riečnej? What are the attitudes of primary school pupils in Slovakia toward the Eurasian Otter? Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.494