Acceptance of the return of the aurochs to the Kokořínsko PLA Mácha Region

Main Article Content

Tomáš Řezáč
Jan Andreska

Abstract

The return of large mammals is usually accompanied with various concerns, which does not differ even with the considered return of the bison to the landscape, which raises the need for residents of the region to cope with its presence. The public's attitude to the bison is related to its long-term absence and lack of information about its behavior, but especially to the potential risk associated with its permanent and unlimited presence in the landscape.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Řezáč, T., & Andreska, J. (2019). Acceptance of the return of the aurochs to the Kokořínsko PLA Mácha Region. Envigogika, 14(2). https://doi.org/10.14712/18023061.598
Section
Reviewed Papers
Author Biography

Jan Andreska

Pedagogical Faculty, Charles University

References

Andreska, J. (2017). Losí test českých řidičů. Vesmír [online], 2017 (11. 9), nestránkováno. ISSN 1214-4029.
Andreska, D., & Andreska, J. (2015). Neviditelní losi v Čechách. Vesmír [online], 2015 (23. 2.), nestránkováno. ISSN 1214-4029.
Andreska, D., & Andreska, J. (2014). Bobr 2014: Chráněný i nežádoucí. Vesmír [online]. 2014 [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2014/11/bobr-2014-chraneny-nezadouci.html
Andreska, J. (2010). Losos labský v historických záznamech a v současnosti II. / The Elbe Salmon in Historical Records and at Present II. Živa [online]. Praha: Academia, 2010(6) [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: http://ziva.avcr.cz/2010-6/losos-labsky-v-historickych-zaznamech-a-v-soucasnosti-ii.html
Andreska, J., & Andresková, E. (1993). Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993, (s. 215). ISBN 80-85618-12-5.
Hanzák, J., & Veselovský, Z. (1965). Světem zvířat: 1. díl Savci. 3. vydání. Praha: Albatros, 1965, (s. 17). ISBN 13- 621-KMČ-75.
Jirků, M., & Dostál, D. (2015). Metodika zavedení chovu býložravých savců jako alternativního managementu vybraných lokalit: Certifikovaná metodika (Nment), 2015, (s. 147).
Kutal, M. (2017). Pozvolný návrat vlků a dalších šelem do české krajiny. Fórum ochrany přírody [online]. 2017, (01) [cit. 2018-04-26].
Řezáč, T. (2017). Historický výskyt zubra evropského na českém území a jeho význam pro okolní krajinu (Diplomová práce). Praha: PedF UK.
Smoleński, M. (2013). Raport z realizacji zadania II.1: 2013 „Ocena możliwości rozprzestrzeniania żubra w RDLP Białystok - opracowanie programu rozsiedlenia do Puszczy Augustowskiej”: Postrzeganie przez społeczność wiejską koncepcji reintrodukcji żubra (Bison bonasus L.) w Puszczy Augustowskiej. Dostupné z: http://www.projektinsitu.sggw.pl/wp-content/uploads/Postrzeganie-zubra-przez-ludność.pdf