Přijetí návratu zubra do regionu CHKO Kokořínsko Máchův kraj

Obsah hlavního článku

Tomáš Řezáč
Jan Andreska

Abstrakt

Návrat velkých savců je obvykle provázen různými obavami, což se neliší ani u zvažovaného návratu zubra do krajiny, který vyvolává potřebu obyvatel příslušného regionu vyrovnat se s jeho potenciálně obnovenou přítomností. Postoj, který k zubrovi veřejnost aktuálně zaujímá, souvisí s jeho dlouhodobou nepřítomností a nedostatkem informací o jeho chování, zejména ale s potenciálním rizikem spojeným s jeho trvalou a neomezenou přítomností v krajině.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Řezáč, T., & Andreska, J. (2019). Přijetí návratu zubra do regionu CHKO Kokořínsko Máchův kraj. Envigogika, 14(2). https://doi.org/10.14712/18023061.598
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Andreska

Pedagogická fakulta UK

Reference

Andreska, J. (2017). Losí test českých řidičů. Vesmír [online], 2017 (11. 9), nestránkováno. ISSN 1214-4029.

Andreska, D., & Andreska, J. (2015). Neviditelní losi v Čechách. Vesmír [online], 2015 (23. 2.), nestránkováno. ISSN 1214-4029.

Andreska, D., & Andreska, J. (2014). Bobr 2014: Chráněný i nežádoucí. Vesmír [online]. 2014 [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2014/11/bobr-2014-chraneny-nezadouci.html

Andreska, J. (2010). Losos labský v historických záznamech a v současnosti II. / The Elbe Salmon in Historical Records and at Present II. Živa [online]. Praha: Academia, 2010(6) [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: http://ziva.avcr.cz/2010-6/losos-labsky-v-historickych-zaznamech-a-v-soucasnosti-ii.html

Andreska, J., & Andresková, E. (1993). Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993, (s. 215). ISBN 80-85618-12-5.

Hanzák, J., & Veselovský, Z. (1965). Světem zvířat: 1. díl Savci. 3. vydání. Praha: Albatros, 1965, (s. 17). ISBN 13- 621-KMČ-75.

Jirků, M., & Dostál, D. (2015). Metodika zavedení chovu býložravých savců jako alternativního managementu vybraných lokalit: Certifikovaná metodika (Nment), 2015, (s. 147).

Kutal, M. (2017). Pozvolný návrat vlků a dalších šelem do české krajiny. Fórum ochrany přírody [online]. 2017, (01) [cit. 2018-04-26].

Řezáč, T. (2017). Historický výskyt zubra evropského na českém území a jeho význam pro okolní krajinu (Diplomová práce). Praha: PedF UK.

Smoleński, M. (2013). Raport z realizacji zadania II.1: 2013 „Ocena możliwości rozprzestrzeniania żubra w RDLP Białystok - opracowanie programu rozsiedlenia do Puszczy Augustowskiej”: Postrzeganie przez społeczność wiejską koncepcji reintrodukcji żubra (Bison bonasus L.) w Puszczy Augustowskiej. Dostupné z: http://www.projektinsitu.sggw.pl/wp-content/uploads/Postrzeganie-zubra-przez-ludność.pdf