Editorial 2015/X/3

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.511

Abstract

Vážení naši čtenáři,

Nové číslo Envigogiky otevírá dvě témata: co znamená celostní pohled na vzdělávání, a jak prosadit svobodu jedince v rámci procesu učení (a ve vztahu k autoritě učitele). První téma vychází z tradičních základů pedagogiky tradovaných již od Jana Amose Komenského (1592‑1670) a Johanna Heinricha Pestalozziho (1746‑1827), které později přetvořil Patrick Geddes do unikátního „modelu ruky“ (learning via the three Hs: Heart, Hand and Head). Vymezil se tak proti běžné vzdělávací praxi víceméně vylučující smysly a emoce (learning with three Rs: Reading, wRiting, aRitmetic), a dokonce i vůči poněkud abstraktním modelům zkušenostního učení, například využívajících Kolbův cyklus: ty totiž nejsou zasazeny do přímých souvislostí s lidskými hodnotami. Patrick Geddes usiloval o reformu vzdělávání, která by přinesla syntézu stávajících znalostí a snažil se ve vztazích mezi předměty a obory uplatnit „živoucí myšlení“; především tak chtěl podpořit tvořivost v myšlení i praktické činnosti. (Higgins, Nicol, 2011). Na tyto souvislosti mne upozornil Peter Higgins z oddělení outdoorového vzdělávání skotské Edinburské univerzity, kde existují výukové programy vycházející z této filosofie a vede se intenzivní odborná diskusi na toto téma (Higgins, 2001; Higgins, Nicol, (eds.), 2002) – a je povzbudivé, že se zde navazuje na tradici, z níž vychází i česká pedagogika.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Envigogika chief editor

* I am an expert in environmental education and e-learning, my research position in the Charles University Environment Center includes coordination of national and international research and networking projects. * I have been teaching Czech and foreign students in the international study e-learning programs since 2007. * List of more than 100 publication includes articles in journals and book chapters. * I am founder and editor in chief of the peer reviewed journal Envigogika (since 2006). * I am also a member of the UNESCO Teacher Education for Sustainability WG and I was involved in the activities of the UN ECE Working Group on ESD Indicators. * On the national level I have been involved in the Working Group for the National Strategy for Education for Sustainable Development of the Czech National Environmental Council and the Expert group on ESD for the Czech Government (Ministry of Environment, Ministry of Education). * Since 2003 I am co-editor of the national environmental encyclopaedia Enviwiki (educational toolkit and Open Education Resource) * I have been working in the Charles University Environment Center since its establishment in 1992. Before I have worked in the Federal Ministry of Environment CSFR (Department of International Relations) where I helped to organize the First Ministerial Conference, within the "Environment for Europe" process which was held in 1991 at Dobris Castle.

Published

31. 12. 2015

How to Cite

Dlouhá, J. (2015). Editorial 2015/X/3. Envigogika, 10(3). https://doi.org/10.14712/18023061.511

Issue

Section

Editorial

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>