Nevoluntární hledání života

Autoři

  • Jiří Olšovský Karlova univerzita, Filosofická fakulta, dějiny filosofie, Filosofický ústav AV ČR

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.551

Klíčová slova:

klimatická změna, obrat v myšlení, vzdělání

Abstrakt

Žijeme v době, kdy antropogenní procesy mohou vést k úplné devastaci života na Zemi. Je proto správné přemýšlet o tom – šlo by klimatickou změnu ovlivnit pozitivně? Podle autora je k tomu zapotřebí dosáhnout obratu v myšlení, zásadně pochopit environmentální problémy, a následně pak změnit politicko-ekonomické procesy, zharmonizovat lidskou činnost s přírodními cykly – to ale nejde udělat s využitím starých znalostí. Nutné je pracovat především s nejnovějšími vědeckými poznatky o změně klimatu, o zamořování půdy, vody, atmosféry – slepota vůči těmto informacím je zjevně poháněna dogmaticko-ideologickými důvody. Znalost základních fakt o problémech světa rovná se (environmentální) vzdělanost, kterou pak potřebují především politici, aby nezůstali uzavřeni ve svém krátkozrakém, pohodlném a líbivém rozhodování. Pochopení širších souvislostí však vyžaduje „skok v myšlení“, odvahu opustit rigidní, zakonzervované názory. Možná jde o proměnu racionality jako takové – přechod od hyperracionalistického panství nad přírodou směrem k vnímavému, empatickému porozumění bytí a reality. Ono panství se z dnešní perspektivy jeví jako predátorská, kalkulativně vytěžující ideologie, kterou se člověk staví proti sobě samému, zapomínaje na své pravé lidství.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jiří Olšovský, Karlova univerzita, Filosofická fakulta, dějiny filosofie, Filosofický ústav AV ČR

PhDr. Ing. Jiří Olšovský, Ph.D., Karlova univerzita, Filosofická fakulta, dějiny filosofie, Filosofický ústav AV ČR, samostatný badatel,

Stahování

Publikováno

29. 11. 2017

Jak citovat

Olšovský, J. (2017). Nevoluntární hledání života. Envigogika, 12(2). https://doi.org/10.14712/18023061.551

Číslo

Sekce

Inspirace