Děti a les: analýza mentálních map žáků čtvrtých tříd

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek prezentuje výzkum, který vznikl jako součást analýzy potřeb pro modifikaci programu environmentální výchovy. Zaměřuje se na kvalitativní analýzu interpretace lesa žáky čtvrtých tříd. Pro sběr dat byla využita technika mentálního mapování (N=106). Výzkum ukázal nekonzistence v žákovských interpretacích lesa. Žáci negativně vnímají lidské působení v lese, současně ale lesu přisuzují převážně ekonomický význam. Žáci mají také malé povědomí o systémové podstatě lesa a vnímají jej spíše jako prostor vyplněný jednotlivými entitami.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2012). Děti a les: analýza mentálních map žáků čtvrtých tříd. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.67
Sekce
Recenzované články

Reference

ANDREWS, Kristen E.; TRESSLER, Kurt D; MINTZES, Joel J. 2008. Assessing environmental understanding: an application of the concept mapping strategy. Environmental Education Research. Vol. 14, no. 5, p. 519-536. ISSN 1350-4622.

BIZERRIL, M.X. 2004. Children’s Perceptions of Brazilian Corrado Landscapes and Biodiversity. The Journal of Environmental Education. Vol. 35, Iss. 4, p. 47-59. ISSN 0095-8964.

BOSCHHULZEN, Rob; BRINKMAN, Fred G. 1995. The Concept of Cycles for Environmental Education. Environmental Education Research. Vol. 1, no. 2, p. 147-158. ISSN 1350-4622.

BӦGEHOLZ, Susanne. 2006. Nature experience and its importace for environmental knowledge, values and action: recent German empirical contribution. Environmental education research, Vol. 12, no. 1, p. 65-84. ISSN 1350-4622.

BROOKES, Andrew. 1994. Reading Between Lines – Outdoor Experience as Environmental Text. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. Vol. 65, no. 8, p. 28-33. ISSN 0730-3084

CORBIN, Juliet; STRAUSS, Anselm. 2008. Basics of Qualitative Research. 3e. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks: Sage. ISBN 141290644X

EMMONS, Katherine M. 2011. Perceptions of the Environment while Exploring the Outdoors: a case study in Belize. Environmental Education Research, Vol. 3, no. 3, p. 327-344. ISSN 1350-4622.

FISHER, A; LANGERS, F.; BEDNAR-FRIEDL, B.; GEAMANA, N.; SKOGEN, K. Mental representations of animal and plant species in their social contexts. Results from a survey Across Europe. 2011. Journal of Environmental Psychology, No. 31, p. 118-121. ISSN: 0272-4944

Franěk, Marek. Představy českých respondentů o postavení člověka v přírodě. Československá psychologie. 2007, no. 2, p. 161-168. ISSN 0009-062X.

HEATHER, Looy; WOOD, J.R. Attitudes towards Invertebrates: are Educational ‚Bug Banquets‘ Effective? 2006. The Journal of Environmental Education. Vol. 37, no. 2, p. 37-49. ISSN 0095-8964.

CHAWLA, Louise. 1999 Life Paths Into Effective Environmental Education. The Journal of Environmental Education. Vol. 31, no. 1, p. 15-26. ISSN 0095-8964.

CHAWLA, Louise. 1998. Significant Life Experiences Revisited: A Review of Research on Sources of Environmental Sensitivity. The Journal of Environmental Education. Vol. 29, Iss. 3, p. 11-21. ISSN 0095-8964.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Výsledky empirického výzkumu dětských kontaktů s přírodou. In Člověk+příroda=udržitelnost. Texty o proměně vztahu lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. S. 16-27.

KRAJHANZL, Jan. 2010. Charakteristika osobního vztahu k přírodě. Úvod do teorie a pojmosloví. [Disertační práce]. Praha: Univerzita Karlova. 369 s.

LOUV, Richard. 2008. Last Child in the Woods: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder. Chapel Hill: Algonquin Books.

LOUV, Richard. 2009. Do Our Kids Nature-Deficit Disorder? Educational Leadership, Dec 2009/Jan 2010, p. 24-32. ISSN: 0013-1784.

LUKAS, K.E.; ROSS, S. R. 2005. ZOO Visitors Knowledge and Attitudes towards Gorillas and Chimpanzes. The Journal of Environmental Education. Vol. 36, Iss. 4, p. 33-49. ISSN 0095-8964.

MABELIS, A.S. Children’s Opinions about the Loss of Nature. 2005. Southern African Journal of Environmental Education, Vol. 22, p. 123-137. ISSN 0256-7504.

MYERS, O.E. Jr.; SAUNDERS, C.D.; GARRETT, E. 2004. What do Children Think Animals Need? Developmental Trends. 2004. Environmental Education Research, Vol. 10, no. 4, p. 545-562. ISSN 1350-4622.

OLINE, E.; MYERS, O.E. Jr.; SAUNDERS, C.D.; GARRETT, E. What do Children Think Animals Need? Aesthethic and Psycho-social Conceptions. 2003. Environmental Education Research, Vol. 9, no. 3, p. 305-325. ISSN 1350-4622.

PALMER, Joy et al. 1998. An Overview of Significant Influences and Formative Experiences on the Development of Adults' Environmental Awareness in Nine Countries. Environmental Education Research, Vol. 4, no. 4, p. 445-464. ISSN 1350-4622.

PALEČKOVÁ, Jana et al. 2007. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. ISBN 978-80-211-0541-6

PETERSON, Nancy. 2005. Factors Influencing the Development of Environmental Sensitivity. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes. ISBN 1-58874-469-8. P.295-300.

RICKINSON, Mark. 2001. Learners and Learning in Environmental Education: a critical review of the evidence. Environmental Education Research, Vol. 7, p. 207-320. ISSN 1350-4622.

RUSSELL, Constance L. 1999. Problematizing nature experience in environmental education: The interrelationship of experience and story. The Journal of Environmental Education. Vol. 22, no. 3, p. 123-127. ISSN 0095-8964.

SDRUŽENÍ TEREZA. 2012. Les ve škole, škola v lese [online]. [Cit. 2012-02-20]. Dostupné z: http://lesveskole.terezanet.cz/

STREJČKOVÁ, Emilie. Výzkum odcizování člověka přírodě. Závěrečná zpráva. [online] Praha: Toulcův dvůr, 2006. Dostupné z WWW: http://www.detiamesto.cz

SWARD, Leesa L.; MARCINKOWSKI, Tom. 2005. Environmental Sensitivity: A Review of the Research, 1980-1998. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes. ISBN 1-58874-469-8. P. 301-312.

THAPA, Brijesh. 2010. The Mediation Effect of Outdoor Recreation Participation on Environmental Attitude-Behavior Correspondence. The Journal of Environmental Education. Vol. 41, no. 3, p. 133-150. ISSN 0095-8964.

VADALA, Carin E.; BIXLER, Robert D.; JAMES, J. Joy. 2007. Childhood Play and Environmental Interest: Panacea of Snake Oil. The Journal of Environmental Education. Vol. 39, no. 1, p. 3-18. ISSN 0095-8964.

VANHEAR, Jacqueline; PACE, Paul J. 2008. Integrating knowledge, feelings and action: Using Vee heuristics and concept mapping in education for sustainable development. Journal of Teacher Education for Sustainability. Vol. 10, p. 43-55. ISSN 1691-5534.