Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol

Obsah hlavního článku

Jan Činčera
Petr Štěpánek

Abstrakt

Článek prezentuje výsledky výzkumu environmentální gramotnosti mezi studenty středních odborných škol. Podle něj čeští středoškolští studenti většinou zastávají proenvironmentální postoje, ale jejich ochota k proenvironmentálnímu jednání je, zejména v oblastech náročných na čas či peníze, malá.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J., & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.12
Sekce
Recenzované články

Reference

CAPRA, Fritjof. Ecoliteracy : The Challenge for Education in the Next Century. Liverpool : Liverpool Schumacher Lectures, 1999. Dostupný z WWW: .

CORDANO, M., WELCOMER, S. A., SCHERER, R. F. An analysis of the predictive validity of the new ecological paradigm scale. The Journal of Environmental Education. 2003, vol. 34, is. 3, s. 22–28. ISSN 0095-8964.

CULEN, Gerald R., MONY, Preethi R.S.Assessing environmental literacy in a nonformal youth program. The Journal of Environmental Education. 2003, vol. 34, is. 4, s. 26. ISSN 0095-8964.

Franěk, Marek. Výzkum antropocentrických a biocentrických postojů k přírodě v české populaci. In STREJČKOVÁ, Emilie. Výzkum odcizování člověka přírodě : Závěrečná zpráva [online]. Praha: Toulcův dvůr, 2006. Dostupný z WWW:

KULICH, Jiří, DOBIÁŠOVÁ, Milada. Průzkum ekogramotnosti. Příloha časopisu Bedrník. leden 2003, roč. 1, č. 2.

LaLONDE, Roxanne, JACKSON, Edgar L. The New Environmental Paradigm scale : Has it outlived its usefulness? The Journal of Environmental Education. 2002, vol. 32, is. 4, s. 28–37. ISSN 0095-8964.

LaTROBE, Helen L., ACOTT, Tim G. A modified NEP/DSP environmental attitudes scale. The Journal of Environmental Education. 2002, vol. 32, is. 1, s. 1–12. ISSN 0095-8964.

Morrone, Michele, Mancl, Karen, Carr, Kathleen. Development of a metric to test group differences in ecological knowledge as one component of environmental literacy. The Journal of Environmental Education. 2001, vol. 32, is. 4, s. 33–43. ISSN 0095-8964.

O’ Mahony, Michael John, Fitzgerald, Frances. The Performance of the Irish Green-Schools Programme : Results of the Green-Schools Research Projects. Environmental education unit, 2001. Dostupný z WWW:

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 2006. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006. Dostupný z WWW:

Samanová, Gabriela. 2006a. Hodnocení ochrany životního prostředí [online]. Praha, 2006-06-16. Tisková zpráva. Sociologický ústav Akademie věd České republiky. Dostupný z WWW: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100594s_oe60616.pdf>

Samanová, Gabriela. 2006b. Ekologické jednání [online]. Praha, 2006-06-14. Tisková zpráva. Sociologický ústav Akademie věd České republiky. . Dostupný z WWW: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100593s_oe60614.pdf>

Soukup, Petr. ISSP : životní prostředí. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 73 s. ISBN 80-7330-000-1.

STREJČKOVÁ, Emilie. Výzkum odcizování člověka přírodě : Závěrečná zpráva [online]. Praha: Toulcův dvůr, 2006. Dostupný z WWW:

Tbilisi Declaration 1977 [online] [Cit. 2007-02-07]. Dostupný z WWW: <http://www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html >

WEBER, John Michael, HAIR, Joseph F., FOWLER, Claudia R. Developing a measure of perceived environmental risk. The Journal of Environmental Education. vol. 32, is. 1, s. 28–36. ISSN 0095-8964.