Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol

Autoři

  • Jan Činčera
  • Petr Štěpánek

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.12

Klíčová slova:

ekologická gramotnost, střední školy

Abstrakt

Článek prezentuje výsledky výzkumu environmentální gramotnosti mezi studenty středních odborných škol. Podle něj čeští středoškolští studenti většinou zastávají proenvironmentální postoje, ale jejich ochota k proenvironmentálnímu jednání je, zejména v oblastech náročných na čas či peníze, malá.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

CAPRA, Fritjof. Ecoliteracy : The Challenge for Education in the Next Century. Liverpool : Liverpool Schumacher Lectures, 1999. Dostupný z WWW: .

CORDANO, M., WELCOMER, S. A., SCHERER, R. F. An analysis of the predictive validity of the new ecological paradigm scale. The Journal of Environmental Education. 2003, vol. 34, is. 3, s. 22–28. ISSN 0095-8964.

CULEN, Gerald R., MONY, Preethi R.S.Assessing environmental literacy in a nonformal youth program. The Journal of Environmental Education. 2003, vol. 34, is. 4, s. 26. ISSN 0095-8964.

Franěk, Marek. Výzkum antropocentrických a biocentrických postojů k přírodě v české populaci. In STREJČKOVÁ, Emilie. Výzkum odcizování člověka přírodě : Závěrečná zpráva [online]. Praha: Toulcův dvůr, 2006. Dostupný z WWW:

KULICH, Jiří, DOBIÁŠOVÁ, Milada. Průzkum ekogramotnosti. Příloha časopisu Bedrník. leden 2003, roč. 1, č. 2.

LaLONDE, Roxanne, JACKSON, Edgar L. The New Environmental Paradigm scale : Has it outlived its usefulness? The Journal of Environmental Education. 2002, vol. 32, is. 4, s. 28–37. ISSN 0095-8964.

LaTROBE, Helen L., ACOTT, Tim G. A modified NEP/DSP environmental attitudes scale. The Journal of Environmental Education. 2002, vol. 32, is. 1, s. 1–12. ISSN 0095-8964.

Morrone, Michele, Mancl, Karen, Carr, Kathleen. Development of a metric to test group differences in ecological knowledge as one component of environmental literacy. The Journal of Environmental Education. 2001, vol. 32, is. 4, s. 33–43. ISSN 0095-8964.

O’ Mahony, Michael John, Fitzgerald, Frances. The Performance of the Irish Green-Schools Programme : Results of the Green-Schools Research Projects. Environmental education unit, 2001. Dostupný z WWW:

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 2006. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006. Dostupný z WWW:

Samanová, Gabriela. 2006a. Hodnocení ochrany životního prostředí [online]. Praha, 2006-06-16. Tisková zpráva. Sociologický ústav Akademie věd České republiky. Dostupný z WWW: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100594s_oe60616.pdf>

Samanová, Gabriela. 2006b. Ekologické jednání [online]. Praha, 2006-06-14. Tisková zpráva. Sociologický ústav Akademie věd České republiky. . Dostupný z WWW: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100593s_oe60614.pdf>

Soukup, Petr. ISSP : životní prostředí. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 73 s. ISBN 80-7330-000-1.

STREJČKOVÁ, Emilie. Výzkum odcizování člověka přírodě : Závěrečná zpráva [online]. Praha: Toulcův dvůr, 2006. Dostupný z WWW:

Tbilisi Declaration 1977 [online] [Cit. 2007-02-07]. Dostupný z WWW: <http://www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html >

WEBER, John Michael, HAIR, Joseph F., FOWLER, Claudia R. Developing a measure of perceived environmental risk. The Journal of Environmental Education. vol. 32, is. 1, s. 28–36. ISSN 0095-8964.

Stahování

Publikováno

16. 04. 2007

Jak citovat

Činčera, J., & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.12

Číslo

Sekce

Recenzované články