Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů

Obsah hlavního článku

Aleš Bezouška
Jan Činčera

Abstrakt

Článek shrnuje výsledky průzkumu porovnávajícího míru environmentálních postojů a jednání studentů posledních ročníků dvou středních škol profilovaných na environmentální tématiku s kontrolní skupinou.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Bezouška, A., & Činčera, J. (2007). Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.20
Sekce
Recenzované články

Reference

ČINČERA, Jan. P.T. : statistika závěrečného hodnocení. 2007. Interní dokument, nepubl.

Činčera, J., & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2(1). doi:http://dx.doi.org/10.14712/18023061.12

GLIEROVÁ, Bohdana. EKOGymnázium Poděbrady : Klub ekologické výchovy [online]. 2007 [cit. 2007-11-04]. Dostupný z WWW: .

Gymnázium Jiřího z Poděbrad : Školní vzdělávací program 2007 [online]. 2007 [cit. 2007-11-04]. Dostupný z WWW: <http://www.gjp.cz/verej_dokumenty/SVP_NG_GJP.pdf>.

Gymnázium T. G. Masaryka : Projekty [online]. 2007 [cit. 2007-11-04]. Dostupný z WWW: < http://www.gymhust.cz/projekty.htm>.

SZeŠ a SOŠ, Přírodovědné lyceum : Charakteristika studijního oboru[online]. Poslední aktualizace 2006-19-09 [cit. 2007-12-15]. Dostupný z WWW: <http://info1.nuov.cz/nuov-docs/ZPDTEXTY/78/7842M006.ch.html>.