Evaluation strategies of environmental education centres

Authors

  • Jan Činčera

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.29

Keywords:

evaluation, environmental education centers, evaluation strategy

Abstract

The article presents results of qualitative research focused on evaluation strategies of centres for environmental education in the Czech Republic. It identifies four main evaluation strategies and associated variables. Its main finding is identification of four main evaluation strategies based on differences in data collection processes and whether the evaluation is undertaken internally or externally: the first type characterizes centres that rely mainly on teachers' experience. They are dependent on teachers' unstructured observations and do not use further research methods. The second type is centres' use of various kinds of structured observations, the observers are usually colleagues or the teacher. The third type consists of centres whose teachers evaluate their programs on the basis of students' behavior during the program. They usually use some form of student-oriented teaching that gives students an opportunity for self-expression. The fourth type tries to exploit research methods based on different methods for collecting data about knowledge, attitudes, skills and behavior of students. Because of lack of experience, they seek external evaluators from universities or other organizations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALCEDO [online]. [Cit. 2008-08-07]. Dostupné na http://www.alcedo-vs.cz/nabidka-pro-skoly/jednodenni-vylety.html

Český svaz ochránců přírody Vlašim [online]. [Cit. 2008-08-06] Dostupné na http://www.csopvlasim.cz/eko_vych.php

DUVALL, Jason; HIGGS, Amy; VOLSKE, Kim. Evaluation: What it is and why do it? [online]. [Last modified 2007-12-18]. [Cit. 2008-12-06] Dostupné na http://meera.snre.umich.edu/plan-an-evaluation/evaluation-what-is-it-and-why-do-it

DIVIZNA [online]. [Cit. 2008-08-06] Dostupné na http://www.zooliberec.cz/divizna/

EKOCENTRUM Paleta [online].. [2008-08-06]. Dostupné na http://www.paleta.cz/

EKOCENTRUM Skřítek [online]. [2008-08-06]. Dostupné na http://www.ekocentrumskritek.cz/

EKODOMOV [online]. [2008-08-06]. Dostupné na http://www.ekodomov.cz/index.php?id=vyukove_programy

HART, Paul; NOLAN, Kathleen. A critical analysis of research in environmental education. Studies in Science Education, 1999, iss. 34, p. 1-69.

I.S. Křivoklátsko [online]. [Cit. 2008-08-06]. Dostupné na http://www.is-krivoklat.cz

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Žákovské portfolio - vhodná forma hodnocení environmentální výchovy. [online] Envigogika, 2007, č. 3. Dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/23. ISSN 1802-3061

KVASNIČKOVÁ, Danuše. Výroční zpráva Klubu ekologické výchovy. [online]. [Cit. 2008-07-20]. Dostupné na http://www.generalhonza.wz.cz/vz2007.pdf

MÁCHAL, Aleš; ČINČERA, Jan; DAŇKOVÁ, Lenka; BROUKAL, Václav. Ekopedagogova osmero 2007. [Interní materiál]. Praha: Pavučina, 2008.

Ostrůvek - programy pro 1. stupeň ZŠ. [online] [Cit. 2008-08-06] http://www.chaloupky.cz/ostruvek---programy-pro-1.-stupen-zs.html

Östman, Leif; Öhman, Johan. Selective traditions within Environmental Education. Durban: World Environmental Education Congress, 2007.

PAVUČINA. Činnost SSEV Pavučina. [online]. [Poslední aktualizace 2008-04-22]. Dostupné na http://www.pavucina-sev.cz/pavucina.htm

Sdružení TEREZA Ekoškola. Kritéria pro získání titulu Ekoškola. [online] [Cit. 2008-08-02]. Dostupné na http://ekoskola.cz/images/stories/materialy/kriteria.pdf

Sdružení TEREZA [online]. [Cit. 2008-08-06]. Dostupné na http://www.terezanet.cz/programy/2az5trida/

SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory. [online]. [Cit. 2008-08-06]. Dostupné na http://www.sever.ekologickavychova.cz

SPP - Společnost přátel přírody. [online]. [Cit. 2008-08-06]. Dostupné na http://www.cmelak.cz/vychova/programy_ss.html

Sterling, Stephen. Sustainable education. Re-visioning Learning and Change. Bristol: Green Books; The Schumacher Society, 2001. 94 s. ISBN 1-870098-99-4

Stokking, H.; van Aert, L.; Meijberg, W; Kaskens, A. Evaluating Evironmental Education [online]. IUCN Commission on Education and Communication CEC, 1999. [Cit. 2004-06-24]. Available at http://www.iucn.org/wp2003/books/pdf/cec4.pdf

STŘEVLIK. [online]. [Cit. 2008-08-06]. Dostupné na http://www.strevlik.cz

ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

TOULCŮV dvůr. [online]. [Cit. 2008-08-06]. Dostupné na http://www.toulcuvdvur.cz/ss.asp

ZO ČSOP Vlašim. Expedice 4P [prezentace, interní materiál]. Vlašim: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, 2007.

Published

22. 12. 2008

How to Cite

Činčera, J. (2008). Evaluation strategies of environmental education centres. Envigogika, 3(2). https://doi.org/10.14712/18023061.29

Issue

Section

Reviewed Papers