„Bio se hnojí v noci“: proč lidé (ne)kupují environmentálně šetrné produkty

Obsah hlavního článku

Jan Činčera
Jan Stejskal
Martin Mach
Miroslav Lupač

Abstrakt

Článek zkoumá důvody, které spotřebitele odrazují od nakupování výrobků šetrnějších k životnímu prostředí. Vychází z kvalitativní analýzy šesti ohniskových skupin (N=39), které byly provedeny se zástupci různých skupin spotřebitelů (matky na mateřské dovolené, senioři, úředníci, podnikatelé, studenti vysoké škole a ekoporadci). Výsledky ukazují na podobné motivy, které se objevily ve všech skupinách. Výzkum naznačil, že důležitou roli ve spotřebitelském rozhodování hraje nedostatek důvěry v koncept udržitelné spotřeby a osobní spotřebitelská historie. Respondenti předpokládají, že za cenu větší časové a finanční investice dostanou často dražší a méně funkční výrobky, o jejichž environmentální příznivosti navíc často pochybují. Protože současně nezpochybňují důležitost odpovědného environmentálního chování, je pro ně východiskem tzv. „přijatelně udržitelné spotřebitelské chování“, podle kterého zohledňují environmentální aspekty v té oblasti spotřebitelského chování, která je pro ně snadno dostupná, zatímco je ignorují v jiných.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J., Stejskal, J., Mach, M., & Lupač, M. (2014). „Bio se hnojí v noci“: proč lidé (ne)kupují environmentálně šetrné produkty. Envigogika, 9(1). https://doi.org/10.14712/18023061.416
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Činčera

Masarykova univerzita Brno, Katedra environmentálních studií & Technická univerzita v Liberci, Katedra pedagogiky a psychologie

Autor se zabývá teorií, metodikou a evaluací environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Spolupracuje se středisky ekologické výchovy jako konzultant a evaluátor programů.

Jan Stejskal

BEZK - Brontosauří Ekocentrum Zelený klub

Martin Mach

BEZK - Brontosauří Ekocentrum Zelený klub

Miroslav Lupač

Agentura Koniklec

Reference

Aertsens, J., Verbeke, W., Mondelaers, K., & Huylenbroeck, G. V. (2009). Personal determinants of organic food consumption: a review. British Food Journal, 111(10), 1140-1167. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/10.1108/00070700910992961 http://dx.doi.org/10.1108/00070700910992961

Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl and Beckman, J. Action Control. From Cognition to Behavior. Berlin: Springer.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process. , 50(2), 179-211. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/074959789190020T http://dx.doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Angelovska, J., Sotiroska, S. B., & Angelovska, N. (2012). The impact of environmental concern and awareness on consumer behaviour. Journal of International Environmental Application and Science, 7(2), 406-416.

Anon (2005). Co je doma, to se počítá. Praha: Český ekologický ústav.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215. Retrieved from http://content.apa.org/journals/rev/84/2/191 pmid:847061 http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191

Činčera, J. (2013). Evaluation of an educational exhibition on global issues and consumer responsibility: From involvement to hopelessness. Envigogika, 8(2), 10. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/376 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.376

Chan, R. Y. K. (1999). Environmental attitudes and behavior of consumers in china: Survey findings and implications. Journal of International Consumer Marketing, 11(4), 25-52. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J046v11n04_03 http://dx.doi.org/10.1300/J046v11n04_03

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory. Practical Guide Through Qualitative Analysis. Thousand Oaks: Sage.

CVVM (2013). Vztah k životnímu prostředí a chování domácností – květen 2013. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění. Sociologický ústav AV ČR.

Firat, D. (2009). Demographic and psychographic factors that affect environmentally conscious consumer behavior: A study at Kocaeli university in Turkey. Journal of American Academy of Business, 14(2), 323-329.

Follows, S. B., & Jobber, D. (2000). Environmentally responsible purchase behaviour: a test of a consumer model. European Journal of Marketing, 34(5/6), 723-746. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/10.1108/03090560010322009 http://dx.doi.org/10.1108/03090560010322009

Foxall, G. R., & Greenley, G. E. (2000). Predicting and Explaining Responses to Consumer Environments: An Empirical Test and Theoretical Extension of the Behavioural Perspective Model. The Service Industries Journal, 20(2), 39-63. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02642060000000019 http://dx.doi.org/10.1080/02642060000000019

Foxall, G. R., Oliveira-Castro, J., James, V. K., Yani-de-Soriano, M. M., & Sigurdsson, V. (2006). Consumer behavior analysis and social marketing: the case o environmental conservation. Behavior and Social Issues, 15(1), 101-112. Retrieved from http://journals.uic.edu/ojs/index.php/bsi/article/view/338 http://dx.doi.org/10.5210/bsi.v15i1.338

Fraj, E., & Martinez, E. (2006). Environmental values and lifestyles as determining factors of ecological consumer behaviour: an empirical analysis. Journal of Consumer Marketing, 23(3), 133-144. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/10.1108/07363760610663295 http://dx.doi.org/10.1108/07363760610663295

Glaser, B. G. and Strauss, A. 1967. The Discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research. New Brunswick, London: Aldine Transaction

Gore, A. (2000). Země na misce vah. Ekologie a lidský duch. Praha: Argo.

Hadler, M., & Wohlkönig, P. (2012). Environmental behaviours in the Czech Republic, Austria and Germany between 1993-2010: Macro-level trends and individual-level determinants compared. Sociologický časopis, 48(3), 467-492.

Harper, G. C., & Makatouni, A. (2002). Consumer perception of organic food production and farm animal welfare. British Food Journal, 104(3/4/5), 287-299. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/10.1108/00070700210425723 http://dx.doi.org/10.1108/00070700210425723

Hugner, R. S., McDonagh, P., Prothero, A., Schulty, C. J., & Stanton, J. (2007). Who are organic food consumers? A compilation and review of why people purchase organic food. Journal of Consumer Behavior, 6, 1-17.

Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1990.10753743 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743

Jurin, R. R., & Fortner, R. W. (2002). Symbolic Beliefs as Barriers to Responsible Environmental Behavior. Environmental Education Research, 8(4), 373-394. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350462022000026791 http://dx.doi.org/10.1080/1350462022000026791

Kaiser, F. G., Hubner, G., & Bogner, F. X. (2005). Contrasting the Theory of Planned Behavior With the Value-Belief-Norm Model in Explaining Conservation Behavior1. J Appl Social Pyschol, 35(10), 2150-2170. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1111/j.1559-1816.2005.tb02213.x http://dx.doi.org/10.1111/j.1559-1816.2005.tb02213.x

Kupčíková, L. (2005). Hrozby a příležitosti udržitelné spotřeby v ČR. Environmentální značení, 7(1-2), 11. Retrieved from http://www.mzp.cz/ris/ekodisk-new.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/003d1ef6fe22f885c12573fa006b12b4/$FILE/Enviznaceni%201a2_2005.pdf

Laroche, M., Tomiuk, M., Bergeron, J., & Barbaro-Forleo, G. (2009). Cultural Differences in Environmental Knowledge, Attitudes, and Behaviours of Canadian Consumers. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 19(3), 267-282. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1111/j.1936-4490.2002.tb00272.x http://dx.doi.org/10.1111/j.1936-4490.2002.tb00272.x

Laštůvka, P., Kellnerová, D., and Křivánková, D. (2008). Jak na ekologické zemědělství. Brno: Rezekvítek.

Lea, E. and Worlsey, A. (2005). Australians’ organic food beliefs, demographics and values. British food journal, 107(11), 855-869.

Lockie, S., Lyons, K., Lawrence, G., & Mummery, K. (2002). Eating “Green”: Motivations behind organic food consumption in. Australia. Sociologia Ruralis, 42(1), 23-40. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1111/1467-9523.00200 http://dx.doi.org/10.1111/1467-9523.00200

Luchs, M. G., & Mooradian, T. A. (2012). Sex, Personality, and Sustainable Consumer Behaviour: Elucidating the Gender Effect. J Consum Policy, 35(1), 127-144. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s10603-011-9179-0 http://dx.doi.org/10.1007/s10603-011-9179-0

Malířová, E. et al. (2008). Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce. Brno: Společnost pro Fair Trade.

Malířová, E. (2008). Komu chutná prales. Náš vztah k pralesu a jeho kácení. Brno: Společnost pro Fair Trade.

Malířová, E. et al. (2011). PodObal. Příručka pro výuku o globálních souvislostech našeho obchodování. Brno: NaZemi.

Martín, E.A., Ródenas, M.J.L., Serrano, P.G., and Fernández, N.G. (undated). Spotřebitelské vzdělávání ve třídách. Základní příručka. Praha: E-CONS.

Marcinkowski, T. (2005). Predictors of Responsible Environemental Behavior. A Review of Three Disertation Studies. In Hungerford, H.R., Bluhm, W. J., Volk, T.L. and Ramsey, J. M. Essential Readings in Environmental Education (pp. 265-294). Champaign: Stipes.

McKenzie-Mohr, D., Schultz, P. W., Lee, N. R. and Kotler, P. (2012). Social Marketing to Protect the Environment: What Works. Thousand Oaks, CA: Sage.

Morgan, D. L. (1997). Focus groups as qualitative research. Thousand Oaks: Sage.

NaZemi (undated). Supermarket SVĚT. Interaktivní výstava [internal material]. Brno: NaZemi.

Noor, N. A. M., Muhammad, A., Kassim, A., Jamil, C. Z. M., Mat, N., Mat, N., and Salleh, H. S. (2012). Creating green consumers: how environmental knowledge and environmental attitude lead to green purchase behaviour? International Journal of Arts and Sciences, 5(1), 55-71.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks: Sage.

Prinet, E. (2011). Sustainable consumption and production. Vancouver: One Earth. Retrieved from http://scpgreenbuild.files.wordpress.com/2011/01/background_paper_1_sust_cons_prod.pdf

Roberts, J. A., & Bacon, D. R. (1997). Exploring the Subtle Relationships between Environmental Concern and Ecologically Conscious Consumer Behavior. Journal of Business Research, 40(1), 79-89. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0148296396002809 http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(96)00280-9

Roczen, N., Kaiser, F.G., Bogner, F.X., and Wilson, M. (2013). A competence model for environmental education. Environment and Behavior, 20(10), 1-21.

Rykovská, A. (Ed.). (2006). Žijeme spolu aneb jak na téma ochrany zvířat. Praktická příručka pro pedagogy 2. stupně základních škol a pedagogy středních škol. Praha: SSEV Pavučina.

Soyez, K. (2012). How national cultural values affect pro-environmental consumer behavior. International Marketing Review, 29(6), 623-646. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/10.1108/02651331211277973 http://dx.doi.org/10.1108/02651331211277973

Stern, P. C., Dietz, T., Troy, A., Guagnano, G. A. and Kalof, L. (1999). A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism. Human Ecology Review, 6 (6), 81-97.

Stern, P. C. (2000). New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. J Social Isssues, 56(3), 407-424. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1111/0022-4537.00175 http://dx.doi.org/10.1111/0022-4537.00175

Straughan, R. D., & Roberts, J. A. (1999). Environmental segmentation alternatives: a look at green consumer behavior in the new millennium. Journal of Consumer Marketing, 16(6), 558-575. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/10.1108/07363769910297506 http://dx.doi.org/10.1108/07363769910297506

Szerényi, Z. M., Ágnes, Z., & Anna, S. (2011). Consumer behaviour and lifestyle patterns of Hungarian students with regard to environmental awareness. Society and Economy, 33(1), 89-109. Retrieved from http://www.akademiai.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1556/SocEc.33.2011.1.8 http://dx.doi.org/10.1556/SocEc.33.2011.1.8

Šimonová P., Činčera J., Jančaříková K., and Volfová A. (2013). Ekologická a environmentální výchova. Plzeň: FRAUS.

UNEP (2013). About the Marrakech Process. Towards a global framework for action on sustainable consumption and production. [Cit. 2013-12-08]. Retrieved from http://www.unep.fr/scp/marrakech/about.htm

Urban, J. A. N., Zvěřinová, I. V. A., and Ščasný, M. (2012). What motivates Czech consumers to buy organic food? Sociologicky Casopis, 48(3), 509-536.

Ščasný, M., Urban, J., and Zvěřinová, I. (2013). Environmentally significant behaviour in the Czech Republic: Energy, food and transportation. Praha: Karolinum.

Vermier, I., & Verbeke, W. (2006). Sustainable food consumption: Exploring the consumer-“attitude-behavioral intention” gap. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19(2), 169-194. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s10806-005-5485-3 http://dx.doi.org/10.1007/s10806-005-5485-3

Wals, A. E. J. (2012) Learning our way out of un-sustainability: the role of environmental education. In S. Clayton (Ed.), The Oxford Handbook of Environment and Conservation (pp. 628-644). Oxford: Oxford university press.

Wals, A. E. J., Geerling-Eijff, F., Hubeek, F., van der Kroon, S., & Vader, J. (2008). All Mixed Up? Instrumental and Emancipatory Learning Toward a More Sustainable World: Considerations for EE Policymakers. Applied Environmental Education & Communication, 7(3), 55-65. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15330150802473027 http://dx.doi.org/10.1080/15330150802473027

Wenger, E. (2000). Communities of Practice and Social Learning Systems. Organization, 7, 2, 225-246. doi:10.1177/135050840072002