Specializační studium pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: interpretace a efektivita z pohledu absolventů

Obsah hlavního článku

Jan Činčera
Petr Gilar
Júlia Sokolovičová

Abstrakt

Studie analyzuje vzdělávací kurzy pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, které byly v letech 2006-9 organizovány Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina a jeho členskými organizacemi. Hlavní část výzkumu využívá metodiku zakotvené teorie pro analýzu toho, jak absolventi kurz zpětně interpretují, jaké faktory tuto interpretaci ovlivnily a jak kurz využili ve své praxi. Doplňující část obsahuje expertní pohled na závěrečné práce a pracovní výstupy absolventů.
Výzkum ukázal, že absolventi většinou hodnotí své studium velmi kladně pro svůj vlastní profesní růst i pro zvyšování kvality environmentální výchovy na své škole. S touto interpretací kontrastuje expertní pohled, podle kterého absolventi nedostatečně ovládají metodiku tvorby programů environmentální výchovy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J., Gilar, P., & Sokolovičová, J. (2010). Specializační studium pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: interpretace a efektivita z pohledu absolventů. Envigogika, 5(1). https://doi.org/10.14712/18023061.47
Sekce
Recenzované články

Reference

AVERCH, H.A. Using Expert Judgment. In WHOLEY, J.S.; HATRY H.P.; NEWCOMER, K.E. Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. S. 292-309.

ČINČERA, Jan. Evaluace programu Ekoškola [online]. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 3, 2008, č. 2. Dostupné z WWW <http://www.czp.cuni.cz/envigogika> ISSN 1802-3061.

ČINČERA, Jan; KULICH, Jiří; GOLLOVÁ, Dita. Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy [online]. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 4, 2009, č. 2. Dostupné z <http://www.czp.cuni.cz/envigogika> ISSN 1802-3061.

DOES Your Project Make a Difference? [online] Sydney: Department of Environment and Conservation, 2004. [Cit. 2008-07-20]. Dostupné na <http://www.environment.nsw.gov.au/resources/community/projecteval04110.pdf>

GASS, Michael A. Programming the Transfer of Learning in Adventure Education. In KRAFT, Richard; SAKOFS, Mitchell. The Theory of Experiential Education. Boulder: Association for Experiential Education. P. 166-172.

GREENAWAY, Roger. The Active Reviewing Cycle. [online]. [2009-31-03]. [Cit. 2009-08-01]. Dostupné na WWW <http://reviewing.co.uk/learning-cycle/feedback-methods.htm>

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.

HUNGERFORD, Harold R. The General Teaching Model (GTM). In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 423-443.

HUNGERFORD, Harold; PEYTON, Ben R.; WILKE, Richard J. Goals for Curriculum Development in Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1980, Vol. 11, Iss. 3, p. 42-47. ISSN 0095-8964.

HUNGERFORD, Harold R.; VOLK, Trudi L. Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1990, Vol. 21, Iss. 3, p. 8-21. ISSN 0095-8964.

HENTON, Mary. Adventure in the Classroom. Dubuque: Kendal / Hunt Publishing; Project Adventure, 1996. ISBN 0-7872-2459-6.

JOHNSON, David W.; JOHNSON, Frank P. Joining Together. Group Theory and Group Skills. Boston: Pearson, 2006. 650 s.

McLAUGHLIN, J.A.; JORDAN, G.B. Using Logic Models. In WHOLEY, J.S.; HATRY H.P.; NEWCOMER, K.E. Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. S. 7-32.

RECYKLOHRANÍ [website]. 2008. [Cit. 2009-11-25]. Dostupné z WWW <http://www.recyklohrani.cz>

ROBOTTOM, I. Beyond the Model/Module Mentality Environmental Problem Solving. In BARDWELL, L.V.; MONROE, M.C.; TUDOR, M.T. Environmental Problem Solving. Theory, Pracitce and Possibilities in Environmental Education. Troy: NAAEE, 1994. ISBN 1-884-008-13-5. p.66-80.

WINTHER, A.A. Research Related to Staff Development in Environmental Education. In SIMMONS, B. Preparing Effective Environmental Educators. Troy: NAAEE, 2005. ISBN 1-884008-88-7. s. 59-72.