Permakultura a teorie environmentální výchovy (EV): mapující přehledová studie

Obsah hlavního článku

Monika Janáková

Abstrakt

Text se věnuje konceptu permakultury ve vztahu k etablovaným teoriím environmentální výchovy (EV). Přehledová studie je založena na výzkumu přibližně 400 textů z domácích i zahraničních zdrojů. Texty byly vyhledávány pomocí klíčových slov: environmentální výchova/vzdělávání (teorie, dějiny, hodnoty), permakultura, výchova k ochraně přírody, výchova k péči o životní prostředí, ekologická výchova, globální výchova, udržitelný rozvoj, člověk a životní prostředí (české zdroje); teorie EV, permakultura (zahraniční zdroje). V textu je pro zasazení konceptu permakultury do teorií EV využita vlastní typologie teorií EV (mikroteorie, teorie středního dosahu, makroteorie, abstraktní filosofické a etické teorie). Hlavním zjištěním je, že permakultura jako koncept se nachází na periferii teoretických diskusí EV. Je prozatím spíše nástrojem praktické EV (nejčastěji v podobě metodik uvádějící návody pedagogického využití zahrady v rámci EV), než součástí teorie EV. Podobnost permakulturního konceptu byla nalezena zejména s globální výchovou a teoriemi místně zakotveného učení a zkušenostního učení. Celkově však permakultura není dostatečně sofistikovaným teoretickým konceptem, ale má teoretický potenciál. Její postavení vzhledem k současným dominantním teoriím EV je spíše marginální. V tomto ohledu permakultura představuje výzvu pro teoretický výzkum v pedagogických vědách.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Janáková, M. (2016). Permakultura a teorie environmentální výchovy (EV): mapující přehledová studie. Envigogika, 11(2). https://doi.org/10.14712/18023061.529
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Monika Janáková

Mgr. Monika Janáková je studentkou doktorského studia Pedagogické fakulty MU. Tématem její disertační práce je permakultura v kontextu environmentální výchovy (EV) a také využití zvířat v edukačním procesu, především koní.  Vedle EV patří k oblasti jejího odborného zájmu také české avantgardní umění v sakrálním prostoru (vystudovala dějiny umění na FFMU v Brně).

Reference

Andreoti, V., Burjan, V., Činčera, J., Gallayová, Z., Hipš, J., Huba, M., Kagawa, F., Krajhanzl, J., Labašová, Z., Máchal, A., Medal, R., Piláriková, M., Selby, D. (2015). Environmentálna výchova v súvislostiach. 1. vydanie. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene.

Bertrand, Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál.

Binka, B. (2007). Rozporuplný Arne Naess – několik poznámek k zakladateli hlubinné ekologie I. Envigogika, 2(2), 1-11. Dostupný z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.16

Binka, B., Labohý, J. (2010). Aplikace testu naturalistického chybného závěru G. E. Moora na koncept biocentrické etiky u A. Schweitzera a P. W. Taylora. Envigogika, 5(2), 1-21. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.52

Blair, D. (2009) The Child in the Garden: An Evaluative Review of the Benefits of School Gardening, The Journal of Environmental Education, 40(2), 15-38, Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.40.2.15-38.

Binka B., Činčera J., Černý M. (2015). Hodnoty v opravdovém světě. Envigogika, 10(3), 1-17. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.505

Broukalová, L. (2011). Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/cile_indikatory_evvo_dokument.

Bultu, Z., Yilmaz, S. (2008). „Permaculture Playgrounds as a New Design Approach for Sustainable Society“ International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2 (2): 35-40.

Cutter-Mackenzie, A., & Edwards, S. (2013). Toward a Model for Early Childhood Environmental Education: Foregrounding, Developing, and Connecting Knowledge Through Play-Based Learning. The Journal of Environmental Education, 44(3), 195-213. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2012.751892

Činčera, J. (2006). Trendy v environmentální výchově – interpretivistický a kritický proud. Envigogika, 1(1), 1-8. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.2

Činčera, J. (2007). Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido.

Činčera, J. (2008). Evaluace program Ekoškola. Envigogika, 3(2), 1-32. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.30

Činčera, J. (2008). Evaluační strategie středisek ekologické výchovy. Envigogika, 3(2), 1-18. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.29

Činčera, J. (2008). Výchova k udržitelnému rozvoji: mýtus nebo nová vlna? Envigogika, 3(1), 1-7. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.25

Činčera, J. (2009). Výstupy či procesy: pragmatický (kvazi)spor environmentální výchovy. Envigogika, 4(2), 1-12. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.38

Činčera, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika, 6(2), 1-17. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.59

Činčera, J. (2013). Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha: Agentura Koniklec a Brontosauří ekocentrum Zelený klub, Brno: Masarykova univerzita.

Činčera, J. (2013). Metodika prohodnocení environmentální výchovy pro předškolní a mladší školní věk. Envigogika, 8(5), 1-52. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.413

Činčera, J. (2013). Paradigmatická proměna domácího pojetí environmentální výchovy. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, 63(2), 182-197.

Činčera, J., Gilar, P., Sokolovičová, J. (2010). Specializační studium pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: interpretace a efektivita z pohledu absolventů. Envigogika, 5(1), 1-20. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.47

Činčera, J., Kulich, J., Gollová, D. (2009). Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy. Envigogika, 4(2), 1-31. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.39

Činčera, Jan. (2014) Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice = The Importance of Independent Expert Centres for Dissemination of Inquiry-based Learning Approach in the Czech Republic. Scientia in educatione, 2014, 5(1), 74-81.

Darner, R. (2012). An empirical test of self-determination theory as a guide to fostering environmental motivation. Environmental Education Research, 18(4), 463-472. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.638739

Dennis, L. J., & Knapp, D. (1997). Viewpoint: John Dewey as Environmental Educator. The Journal of Environmental Education, 28(2), 5-9. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1997.9942817

Dillion, J. (2003). On Learners and Learning in Environmental Education: Missing theories, ignored communities. Environmental Education Research, 9(2), 215-226. Dostupné z http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620303480

Dlouhá, J. (2006). Environmentální vzdělání – pokus o systematické pojmenování problému. Envigogika, 1(1), 1-10. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.7

Dlouhá, J. (2006). Zkušenost přírody – jaká je a co ve výchově znamená. Envigogika, 1(1), 1-6. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.3

Dlouhá, J. (2007). Ekologická etika – na pomezí etikety a revoluční ideologie. Envigogika, 2(1), 1-18. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.13

Dlouhá, J. (2007). Pansofie v díle Jana Ámose Komenského. Envigogika, 2(2), 1-16. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.18

Dlouhá, J. (2009). Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence. Envigogika, 4(1), 1-19. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.35

Dlouhá, J. (2009). Trojští koně filosofických textů. Envigogika, 4(1). Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.295 Vol 4, No 1 (2009)

Dlouhá, J. (2013). Místně zakotvené učení: výuka pomocí regionálních materiálů a případových studií: příručka k projektu Věda do škol. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Dlouhá, J., Dlouhý, J. (2014). Higher education for sustainability – a change of education genre? Envigogika, 9(1), 1-31. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.440

Dlouhá, J., Zahradník, M. (2015). Potenciál pro sociální učení v regionálním udržitelném rozvoji: analýza interakcí aktérů s důrazem na roli vědců. Envigogika, 10(1), 1-23. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.476

Dunlap, R., E. (2008). The New Environmental Paradigm Scale: From

Dunlap, R.E., & Van Liere, K.D. (2008). The "New EnvironmentalParadigm". The Journal of Environmental Education, 40(1), 19-28. Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.40.1.19-28

Gahl Cole, A. (2007). Expanding the Field: Revisiting Environmental Education Principles Through Multidisciplinary Frameworks. The Journal of Environmental Education, 38(2), 35-45. Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.38.1.35-46

Galen D'Amato, L., & Krasny, M. E. (2011). Outdoor Adventure Education: Applying Transformative Learning Theory to Understanding Instrumental Learningand Personal Growth in Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 42(4), 237-254. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2011.581313

González‐Gaudiano, E. (2001). Complexity in Environmental Education1. Educational Philosophy and Theory, 33(2), 153-166. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00260.x

Goralnik, L., & Nelson, M. P. (2011). Framing a Philosophy of Environmental Action: Aldo Leopold, John Muir, and the Importance of Community. The Journal of Environmental Education, 42(3), 181-192, Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2010.526152

Gough, S., Scott, W. (2001). Curriculum Development and Sustainable Development: practices, institutions and literacies. Educational Philosophy and Theory, 33(2), 137-152. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00259.x

Green, C. G. (2015). Toward Young Children as Active Researchers: A Critical Review of the Methodologies and Methods in Early Childhood Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 46(4), 207-229. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2015.1050345

Grmelová, L. (2014). Vzdělávání pro zdraví prostřednictvím komunitní zahrady s permakulturními prvky (Bakalářská práce). Brno: MU.

Gundersen, D. T., O´Day, T. (2008). Permaculture, a natural systems design approach for teaching sustainability in higher education: Pacific University´s B-Street permaculture project. In: Allen-Gil, S., Stelljes, L., Borysova, O. (eds.) Addressing Global Environmental Security Through Innovative Educational Curricula (s. 165 – 178). Dordrecht (The Netherlands): Springer.

Hardy, J. (2002). Levinas and Environmental Education. Educational Philosophy and Theory, 34(4), 459-476. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2002.tb00519.x

Havlůjová, H., Foltýn, D., Charvátová, K. (2012). Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR. Envigogidka, 7(3), 1-18. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.78

Holmes, J. A. (2014). Permaculture and Contemporary Utopian Romanticism. Citizenship and Globalisation Research Papers, 5(5), 1-19.

Holmgren, D. (2006). Permakultura: principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti. Svojanov: PermaLot.

Horáčková, M. (2015). Proenvironmentální postoje učitelů středních odborných škol jako předpoklad biofilní orientace vzdělávání. Dostupné z http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/pvtp40.pdf

HORKÁ, H., & Hrdličková, A. (2000). Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno, Paido.

Horká, H. (1993). Globální pojetí světa a výchovy. (Vztah ekologické výchovy a výchovy k hodnotám). Pedagogická orientace, (8/9), s. 24-28.

Horká, H. (1996). Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido.

Horká, H. (1997). Učitel a globální výchova. Pedagogika, 47(3), 238-246.

HORKÁ, H. Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. 2. rozšířené a doplněné. Brno: Paido, 2000. 127 s. ISBN 80-85931-85-0.

Horká, H. (2005). Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno: MSD.

Horká, H. (2013). Proměna obsahu předškolního vzdělávání v intencích biofilní orientace. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. s. 79-86. Dostupné z www.ippis.up.krakow.pl.

Howley, A., Howley, M., Camper, Ch., Perko, P. (2011). Place-Based Education at Island Community School, The Journal of Environmental Education, 42(4), 216-236. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2011.55668210.1080/00958964.2011.556682

Hutchinson, F. P. (1996). Educating for the 21st Century: Beyond Racist, Sexist, and Ecologically Violent Futures. Peabody Journal of Education, 71(3), 42-62.

Chao, Y., L. (2012). Predicting people’s environmental behaviour: theory of planned behaviour and model of responsible environmental behaviour. Environmental Education Research, 18(4), 437-461. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.634970

Chawla, L. (1998). Significant Life Experiences Revisited: A Review of Research on Sources of Environmental Sensitivity. The Journal of Environmental Education, 29(3), 11-21. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958969809599114

Janík, T., Slavík, j., Najvar, P., Píšová, M. (2012). Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. Pedagogická orientace, roč. 22 (3), 367–386.

Janoušková, S., Kukal P. (2008). Environmentální výchova v příbězích. Praha: Fortuna.

Janoušková, S., Hák, T., Maršák, J., Pachmanová, L. (2010). Charakter indikátorů udržitelného rozvoje a indikátorů vzdělávání pro udržitelný rozvoj na mezinárodní úrovni. Envigogika, 5(3), 1-18. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.57

Kažmierski, T., Svobodová, J. (2005). Praha a ekologická výchova: ekologie, výchova, vzdělávání, osvěta: koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hlavního města Prahy pro roky 2005-2015. Praha: Hlavní město Praha.

Bosselmann, K. (2001). University and Sustainability: compatible agendas? Educational Philosophy and Theory, 33(2), 167-186. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00261.x

Kočí, J. (1986). Mimoškolní výchova k péči o životní prostředí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: SNTL.

Korthagen, F. (2012). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Krasny, M. E., & Roth, W-M. (2010). Environmental education for social–ecological system resilience: a perspective from activity theory. Environmental Education Research, 16(5-6), 545-558. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2010.505431

Kudryavtse, A.., Stedman, R. C., Krasny, M. E. (2012). Sense of place in environmental education. Environmental Education Research, 18(2), 229-250. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.609615.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (2004). Pedagogika. Warszawa: PWN.

Leal Filho, W. (ed.). (2011). World Trends in Education for Sustainable Development. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Leblová, E. (2012). Environmentální výchova v mateřské škole. Praha: Portál.

Leppänen, J. M., Haahla, A. E., Lensu, A. M., Kuitunen, M. T. (2012). Parent-Child Similarity in Environmental Attitudes: A Pairwise Comparison, The Journal of Environmental Education, 43(3), 162-176. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2011.634449

Leskovcová, M., Matoušková Prylová, L., Palacká A. (2012). Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií.

Lewis, E., Mansfield, C., Baudains, C. (2008). Getting down and dirty: Values in education for sustainability. Issues in Educational Research, 18 (2), 138-155.

Lieflander, A. K. (2014). The Effects of Children's Age and Sex on Acquiring Pro-Environmental Attitudes Through Environmental Education. Journal of Environmental Education. 45(2), 105-117. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2013.875511.

Lotz-Sisirka H., Fien J., Kelthoilwe M. (2013). Traditions and New Niches: An Overview of Environmental Education Curriculum and Learning Research. In: Stevenson, R., B., Brody, M., Dillon, J., Walls, E.J. (Ed.), International handbook of research on environmental education (194-205). New York: American Educational Research Association.

Luke, T. W., (2001). Education, Environment and Sustainability: what are the issues, where to intervene, what must be done? Educational Philosophy and Theory, 33(2), 187-202. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00262.x

Máchal, A. (2007). Průvodce praktickou ekologickou výchovou. 2. vyd. Brno: Rezekvítek ve spolupráci s Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání.

Máchal, A. (2013). O některých omylech a chybách v environmentální výchově. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 138(1), 48-53.

Máchal, A., (2012). Mýty a omyly o environmentální výchově a v environmentální výchově. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

Maňák, J., Švec V. (2003). Výukové metody. Brno. Paido, 91-104.

Marginality to Worldwide Use. The Journal of Environmental Education, 40(1), 3-18. Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.40.1.3-18

Mollison B. (2012). Úvod do Permakultury. Brdárka (Slovensko): Alter Nativa.

Moore, R. C. (1995). Children Gardening: First Steps Towards a Sustainable Future. Children's Environments, 12(2), 222-232.

Moore, R. C. (1995). Children Gardening: First Steps Towards a Sustainable Future. Children's Environments, 12(2), 222.

Nosek, M. (1997). Výchova k péči o životní prostředí. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně v Brně.

Nováček, P. (2013). Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky. Brno: Lipka.

Olšovský, J. (2011). Heideggerovo a Kierkegaardovo pojetí svobody a ospovědnosti. Envigogika, 6(2), 1-12. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.61

Olšovský, J. (2013). Myšlení a netechnický přístup k věcem, jejich chránění a ohleduplné (básnické) zacházení s nimi. Envigogika, 8(3), 1-12. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.389

Payne P. (1999). Postmodern Challenges and Modern Horizons: education ‘for being for the environment‘, Environmental Education Research, 5(1), 5-34. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/1350462990050101

Payne, P. (2002). Post-metatheorizing Environmental Behaviours in Environmental Education. Environmental Education Research, 8(3), 307-314.

Payne, P. (2006a). Environmental Education and Curriculum Theory. The Journal of Environmental Education, 37(2), 25-35. Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.37.2.25-35

Payne, P. (2006b). The technics of environmental education. Environmental Education Research, 12(3-4), 487-502. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504620600943103.

Payne, P. (2013). (Un)timely Ecophenomenological Framings of Environmental Education Research. In Stevenson, R., B., Brody, M., Dillon, J., Walls, E.J. (Ed.), International handbook of research on environmental education (424-437). New York: American Educational Research Association.

Pe'er S., Goldman, G., Yavetz B. (2007). Environmental Literacy in Teacher Training: Attitudes, Knowledge, and Environmental Behavior of Beginning Students. The Journal of Environmental Education, 39(1), 45-59. Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.39.1.45-59

Peters, M. (2001). Environmental Education, Neo‐liberalism and Globalisation: the ‘New Zealand experiment’. Educational Philosophy and Theory, 33(2), 203-216. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00263.x

Průcha, J. (2009a). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Průcha, J. (ed.). (2009b). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Russ A., Scott J. Peters, Marianne E. Krasny, Stedman, R. C. (2015). Development of Ecological Place Meaning in New York City. The Journal of Environmental Education, 46(2), 73-93. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2014.999743.

Sedláček, Z. (2007). Komeniánská filosofie pro ekology. Envigogika, 2(3). Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.125

Sedláček, Z. (2011). Komenský se vrací. Envigogika, 6(1). Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.262

Shuman, E., K., Ham, S. H. (1997). Toward a Theory of Commitment to Environmental Education Teaching. The Journal of Environmental Education, 28(2), 25-32. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1997.9942820

Schelly, Ch., Cross, J. E., Franzen, W., Hall, P., & Reeve, S. (2012). How to Go Green: Creating a Conservation Culture in a Public High School Through Education, Modeling, and Communication. The Journal of Environmental Education, 43(3), 143-161. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2011.631611

Schovajsová, J. (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku (Disertační práce). Olomouc: Univerzita Palackého.

Skinner, E. A., Chi, U., & The Learning-Gardens Educational Assessment Group. (2012). Intrinsic Motivation and Engagement as “Active Ingredients” in Garden-Based Education: Examining Models and Measures Derived From Self-Determination Theory. The Journal of Environmental Education, 43(1), 16-36. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2011.596856

Smith, G. A. (2013). Place based education. In Stevenson, R., B., Brody, M., Dillon, J., Walls, E.J. (Ed.), International handbook of research on environmental education (213 – 220). New York: American Educational Research Association.

Squella Padilla, M. P. (2001). Environmental Education to Environmental Sustainability. Educational Philosophy and Theory, 33(2), 217-230. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00264.x

Stables, A. (2001). Who Drew the Sky? Conflicting assumptions in environmental education. Educational Philosophy and Theory, 33(2), 245-256. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00266.x

Stables, A. (2006). Language and meaning in environmental education: an overview. Environmental Education Research. 12(3-4), 327-334. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504620600942782

Stables, A., Scott, W. (1999). Environmental Education and the Discourses of Humanist Modernity: redefining critical environmental literacy. Educational Philosophy and Theory, 31(2), 145-155. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.1999.tb00381.x

St Maurice, H. (2006). Nature’s nature: ideas of nature in curricula for environmental education. Environmental Education Research, 12(3-4), 301-308. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504620600942725

Stevenson, R., B., Brody, M., Dillon, J., Walls, E.J. (Ed.). (2013). International handbook of research on environmental education. 1st pub. New York: American Educational Research Association.

Strife, S. (2010). Reflecting on Environmental Education: Where Is Our Place in the Green Movement? The Journal of Environmental Education, 179-191. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958960903295233

Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Praha : Grada Publishing.

Svoboda, J. (2009). Kompletní návod k vytvoření Ekozahrady a rodového statku. Praha: Smart Press.

Šmajs, J. (2007). Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzděláním řeči a popularizací vědy. Brno.

Šmajs, J. (2013). Společenské vědy a jejich nové úkoly. Listy. Dostupné z http:// www.listy.cz/archiv.php?cislo=132&clanek=021362.

Štverák, V., (1999). Obecná a srovnávací pedagogika, Praha:Karolinum.

Vladyková, L. (2015). The Philosophy of Ecology as a Specific and Direct Method of Ecological and Humanistic Research and Management. Envigogika, 10(4), 1-9. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.498

VYSTRČIL_MARKOVÁ, Petra a Hana HORKÁ. Subjektivní teorie učitele o biofilní orientaci vzdělávání: ověřování výzkumného nástroje a ukázka z výzkumného šetření. In Švec V., Bradová J. et al.. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 36-59, 24 s. ISBN 978-80-210-6620-5.Dostupné z http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/ucitel-v-teorii-a-praxi

Walker K. (1997). Challenging Critical Theory in Environmental Education. Environmental Education Research, 3(2), 155-162. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/1350462970030204

Walker, K. (1997). Environmental education and the school curriculum: The need for a coherent curriculum theory. International Research in Geographical and Environmental Education, 6(3), 252-255. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/10382046.1997.9965054

Walker, K. (2006). Doing research in environmental education: touchstone theory and shaking things up. Environmental Education Research, 12(3-4), 391-401. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/1350462060079912

Williams, D. R., Brown, J. D. (2012). Learning Gardens and Sustainability Education: Bringing Life to Schools and Schools to Life. New York: Routledge.

Winter, D. N., Koger, S. M. (2009). Psychologie environmentálních problémů. Praha: Portál.

Zelezny, L. C. (1999). Educational Interventions That Improve Environmental Behaviors: A Meta-Analysis. The Journal of Environmental Education, 31(1), 5-14. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958969909598627