Permakultura a její inspirace pro oblast společného (inkluzivního) vzdělávání

Obsah hlavního článku

Monika Janáková

Abstrakt

Text je kratším zamyšlením nad podněty, které může přinést permakultura do inkluzivního vzdělávání.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Janáková, M. (2021). Permakultura a její inspirace pro oblast společného (inkluzivního) vzdělávání. Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.630
Sekce
Inspirace

Reference

Alderslowe, L., Amus, G., Deshaies, D. (2018). Péče o zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení ve vzdělávání. Praha.

Bartoňová, M., Vítková, M. (2016). Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno.

Bartoňová, M., Vítková, M. (2016). Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.

Fukuoka, M. (1998). Revoluce jednej slamky. AlterNativa.

Grandinová, T. (2016). Jiní … Ne horší. Praha.

Grandinová, T. (2015). Jak to vidím já. Osobní pohled na autismus a Aspergův syndrom. Praha

Holmgren, D. (2006). Permakultura: principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti. Svojanov: PermaLot.

Janoušková, S., Kukal, P. (2008). Environmentální výchova v příbězích. Praha: Fortuna. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:29832e90-5dcd-11e5-bc53-005056827e52

Hájková, V., Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání: teorie a praxe. Vydání 1. Praha: Grada, 2010.

Lechta, V. (2010). Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál.

Mollison, B. (2012). Úvod do Permakultury. Brdárka (Slovensko): Alter Nativa.

Maser, Ch. (1996). Přeměněný les. Abies.

Krajhanzl, A. (2014). Psychologie vztahu k životnímu prostředí. Brno: Lipka.

Lojdová, K. a kol. (2018). Pedagogická orientace. „Být jiný v české základní škole“. Vol 28, No 2.

Máchal, A., Nováčková, H., Sobotová, L. a kol. (2012). Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Brno: Lipka.

Nátr, L. (2005). Rozvoj trvale neudržitelný. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Pike, G., Selby, D. (1994). Globální výchova. Praha: Grada.

Whitefield, P. (1996). Permakultura v kostce. Praha: Synergie.

Sartoriusová, G. (2002). Rostliny si pomáhají. Granit s.r.o.

Šula, B. (2002). Pohádky o květinách. Praha: Junák – svaz skautů a skautek, Tiskové a distribuční centrum.

Svoboda, J. (2009). Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku. Praha: Smart Press.

Vladislav, J. (2013). Proměny: legendy o stromech a květinách. Praha: Malvern.

Wohlleben, P. (2016). Tajný život stromů. Rájec-Jestřebí.