Učení přírodou a pozorováním - metodická podpora vzdělávacích a výchovných programů pro MŠ a ZŠ založených na principech permakultury

Obsah hlavního článku

Monika Janáková

Abstrakt

Text se zabývá permakulturou a využitím jejího konceptu, obsahu a principů v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Snaží se o formulování metodické podpory a inspirace k vytvoření programu pro děti MŠ a ZŠ na permakulturních principech.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Janáková, M. (2023). Učení přírodou a pozorováním - metodická podpora vzdělávacích a výchovných programů pro MŠ a ZŠ založených na principech permakultury. Envigogika, 18(1). https://doi.org/10.14712/18023061.660
Sekce
Inspirace

Reference

Arlgren, F. (1991) Výchova ke svobodě, Praha: Baltazar.

Anderson, L., Amus, G., Deshaies, D. (2018), Manuál, jak sdílet permakulturu s dětmi. CEGV Cassiopeia, České Budějovice.

Blair, D. (2009) The Child in the Garden: An Evaluative Review of the Benefits of School Gardening, The Journal of Environmental Education, 40(2), 15-38, Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.40.2.15-38.

Brtnová Čepičková, I., Kroufek, R. (2006). Environmentální výchova jako průřezové téma školního vzdělávacího programu: příručka pro učitele. V Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:82ecdd60-cf3f-11e7-bfaa-005056827e52

Cílek, V., Kašík, M. (2007). Nejistý plamen: průvodce ropným světem. 1. vyd. Praha, Dokořán.

Činčera, J., a kol. (2016). Environmentální výchova z pohledu učitelů. Brno: Masarykova univerzita.

Diamond, M. (2008). Kolaps: proč společnosti zanikají a přežívají. Translated by Zdeněk Urban. Vyd. 1. Praha: Academia. Dokořán.

Dostál, P., Dostálová, J. (2005). Environmentální výchova: průřezové téma v rámcovém vzdělávacím programu pro ZŠ. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta.

Gundersen, D. T., O´Day, T. (2008). Permaculture, a natural systems design approach for teaching sustainability in higher education: Pacific University´s B-Street permaculture project. In: Allen-Gil, S., Stelljes, L., Borysova, O. (eds.), Addressing Global Environmental Security Through Innovative Educational Curricula(165–178). Dordrecht (The Netherlands): Springer.

Holubová, D., (2004). Environmentální výchova ve vyučování matematice: (doplnění kapitol z didaktiky matematiky). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:a7daa9a0-8c4b-11e6-84e2-005056827e51

Holmgren, D. (2006). Permakultura: principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti. Svojanov: PermaLot.

Jančaříková, K., (2013). Ekologie čtená podruhé. V Praze: Univerzita Karlova.

Jančaříková, K.., (2010) Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Josef Raabe.

Jančaříková, K.., Kapuciánová, K., Kapuciánová, M. (2013). Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání. Praha. Komplexní metodiky jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání.

Mollison, B. (2012). Úvod do Permakultury. Brdárka (Slovensko): Alter Nativa.

Moore, R. C. (1995). Children Gardening: First Steps Towards a Sustainable Future. Children's Environments, 12(2), 222.

Leblová, E. (2012). Environmentální výchova v mateřské škole. Praha: Portál.

Lovelock, J. (2008). Gaia vrací úder: proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo. Praha: Academia.

Máchal, A., Nováčková, H., Sobotová, L. a kol. (2012). Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Brno: Lipka.

Nátr, L. (2005). Rozvoj trvale neudržitelný. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Pastorová, Markéta a kol, (2011). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

Whitefield, P. (1996). Permakultura v kostce. Praha: Synergie.

Skinner, E. A., Chi, U., & The Learning-Gardens Educational Assessment Group. (2012). Intrinsic Motivation and Engagement as “Active Ingredients” in Garden-Based Education: Examining Models and Measures Derived From Self-Determination Theory. The Journal of Environmental Education, 43(1), 16-36. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2011.596856

Stevenson, R., B., Brody, M., Dillon, J., Walls, E.J. (Ed.). (2013). International handbook of research on environmental education. 1st pub. New York: American Educational Research Association.

Skýbová, J. (2008). Environmentální výchovné projekty: pro učitelství MŠ a prvního stupně ZŠ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Valtrová, I. (2007). I dospělí si mohou hrát: [celoroční projekt mimoškolních aktivit pro rodiče a děti podporující ekologickou výchovu v mateřské škole]. Svatý Jan pod Skalou: Centrum ekologického výzkumu a výchovy.

Svoboda, J. (2009). Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku. Praha: Smart Press.

Podobné články

Můžete také začít rozšířené hledání podobnosti pro tento článek.