Krajina k ochutnání

Obsah hlavního článku

Monika Janáková

Abstrakt

Aktuální téma regionální kuchyně a léčitelství je v článku diskutováno z hlediska možných způsobů zajištění potravy z místních zdrojů a samozásobitelství. Jde o formu, která oproti globálnímu potravinářskému průmyslu méně zatěžuje životní prostředí. Lokální potravinové zdroje tradičně úzce souvisí s regionální kuchyní a léčitelstvím. Autorka se v tomto kontextu věnuje planým léčivým a jedlým rostlinám. Vychází z historicky doložených zpráv o využívání planě rostoucích rostlin na území České republiky, a pokouší se mapovat souvislosti mezi člověkem a jeho prostředím, které se projevují znalostmi o samotných rostlinách i způsobech jejich využití. Zájem o plané rostliny se dnes opět vrací díky environmentálním akcentům, a to z hledika nutnosti péče o krajinu v širších souvislostech.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Janáková, M. (2020). Krajina k ochutnání. Envigogika, 15(1). https://doi.org/10.14712/18023061.609
Sekce
Inspirace

Reference

ASKEGAARD, S. – MADSEN, T.K. in FREWER, L., RISVIK, E., SCHIFFERSTEIN, H. Food, Pe-ople and Society: a european perspective of consumers' food choices. Berlín: Springer, 2001, s. 324-326.

BALÁČKOVÁ, I. (2019). Krajina na talíři. Vztah regionální kuchyně a přírodních podmínek na příkladu Broumovska. (dipl.práce)

ČIŽMÁŘ, J. (1946). Lidové lékařství v Českolovensku I. Brno: vyšlo nákladem dětí autora.

DANIHELKA, J., CHRTEK Jr, J., & KAPLAN, Z. (2012). Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, 84(3), 647-811

DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, V. Lidé a jídlo. 1.vyd. Praha: ISV, 1999, 182 s. ISBN 8085866412.

FRANĚK, O. (2017). ETNOBOTANICKÝ HERBÁŘ: Vztahy mezi člověkem a planě rostoucími rostlinami. (dipl. práce)

GERYKOVÁ, Z. (2009). Environmentální souvislosti luxusní gastronomie. Brno: Masarykova univerzita. (dipl. práce)

KNOTEK, K., VERNER, V., CHALOUPKOVA, P., & KOKOSKA, L. (2012). Prevalence and use of herbal products in the Czech Republic: over-the-counter survey among adult pharmacies clients. Complementary therapies in medicine, 20(4), 199-206.

KORBELÁŘ, J., ENDRIS Z., (1981). Naše rostliny v lékařství. Praha: Avicenum, zdravotnic-ké nakladatelství.

KREJČOVÁ, I. ( 2011). Přírodní medicína jako alternativní způsob léčby obyvatel, aneb ná-vrat ke kořínkům. (dipl. práce)

LIBROVÁ, H. (2003). Vlažní a váhaví (kapitoly o ekologickém luxusu). Doplněk.

MONTANARI, A. Food and environment. Řím: Societa geografica italiana, 2002, s. 29-32.

MONTANARI, A. Food and environment. Řím: Societa geografica italiana, 2002, s. 33-46.

PITTE, J-R. Geography of Taste between Globalization and Local Roots. In MONTANARI, A. Food and environment. Řím: Societa geografica italiana, 2002, s. 11-28.

PIERONI, A. (2000) Medicinal Plants and Food Medicines in The Folk Traditions of Upper Lucca Province Italy. Journal of Ethnopharmacology 70(3): 253-273.

SIMKOVA, K., POLESNY, Z. (2015). Ethnobotanical review of wild edible plants used in the Czech Republic. Journal of Applied Botany and Food Quality, 88(1).

SOLECKI, R. S. (1975). Shanidar IV, a Neanderthal flower burial in northern Iraq. Science, 190, 880-881.

ŠAROUNOVÁ, T. (2013). Vybrané české názvy léčivých rostlin. Brno: Masarykova univerzi-ta. (dipl. práce)

ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. (1997). Chuťový místopis. 2.vyd. Praha: Dita.

VALAGAO, M-M. The Reinvention of Food Traditions and New Uses of Countryside. In MON-TANARI, A. Food and environment. Řím: Societa geografica italiana, 2002, s. 33-46.