Landscape to taste

Authors

  • Monika Janáková Pedagogická fakulta MU Brno

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.609

Keywords:

wild plants, self-sufficiency, local cuisine, healing

Abstract

Recently, the theme of regional cuisine and healing is again relevant, especially in the context of local foods and self-sufficiency. Securing food from local sources is less harmful to the environment compared to the global food industry. The sources of local food are traditionally related to regional cuisine and medicine. In this context, the article deals with wild medicinal plants and wild edible plants. The author works with historically documented sources that map the occurrence of wild plants on the Czech territory; on this basis she outlines relationships between man and his environment. These relationships are manifested in the knowledge of plants and ways they are used. Interest in wild plants is revitalised today thanks to environmental accents and the need to care for the landscape.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ASKEGAARD, S. – MADSEN, T.K. in FREWER, L., RISVIK, E., SCHIFFERSTEIN, H. Food, Pe-ople and Society: a european perspective of consumers' food choices. Berlín: Springer, 2001, s. 324-326.

BALÁČKOVÁ, I. (2019). Krajina na talíři. Vztah regionální kuchyně a přírodních podmínek na příkladu Broumovska. (dipl.práce)

ČIŽMÁŘ, J. (1946). Lidové lékařství v Českolovensku I. Brno: vyšlo nákladem dětí autora.

DANIHELKA, J., CHRTEK Jr, J., & KAPLAN, Z. (2012). Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, 84(3), 647-811

DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, V. Lidé a jídlo. 1.vyd. Praha: ISV, 1999, 182 s. ISBN 8085866412.

FRANĚK, O. (2017). ETNOBOTANICKÝ HERBÁŘ: Vztahy mezi člověkem a planě rostoucími rostlinami. (dipl. práce)

GERYKOVÁ, Z. (2009). Environmentální souvislosti luxusní gastronomie. Brno: Masarykova univerzita. (dipl. práce)

KNOTEK, K., VERNER, V., CHALOUPKOVA, P., & KOKOSKA, L. (2012). Prevalence and use of herbal products in the Czech Republic: over-the-counter survey among adult pharmacies clients. Complementary therapies in medicine, 20(4), 199-206.

KORBELÁŘ, J., ENDRIS Z., (1981). Naše rostliny v lékařství. Praha: Avicenum, zdravotnic-ké nakladatelství.

KREJČOVÁ, I. ( 2011). Přírodní medicína jako alternativní způsob léčby obyvatel, aneb ná-vrat ke kořínkům. (dipl. práce)

LIBROVÁ, H. (2003). Vlažní a váhaví (kapitoly o ekologickém luxusu). Doplněk.

MONTANARI, A. Food and environment. Řím: Societa geografica italiana, 2002, s. 29-32.

MONTANARI, A. Food and environment. Řím: Societa geografica italiana, 2002, s. 33-46.

PITTE, J-R. Geography of Taste between Globalization and Local Roots. In MONTANARI, A. Food and environment. Řím: Societa geografica italiana, 2002, s. 11-28.

PIERONI, A. (2000) Medicinal Plants and Food Medicines in The Folk Traditions of Upper Lucca Province Italy. Journal of Ethnopharmacology 70(3): 253-273.

SIMKOVA, K., POLESNY, Z. (2015). Ethnobotanical review of wild edible plants used in the Czech Republic. Journal of Applied Botany and Food Quality, 88(1).

SOLECKI, R. S. (1975). Shanidar IV, a Neanderthal flower burial in northern Iraq. Science, 190, 880-881.

ŠAROUNOVÁ, T. (2013). Vybrané české názvy léčivých rostlin. Brno: Masarykova univerzi-ta. (dipl. práce)

ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M. (1997). Chuťový místopis. 2.vyd. Praha: Dita.

VALAGAO, M-M. The Reinvention of Food Traditions and New Uses of Countryside. In MON-TANARI, A. Food and environment. Řím: Societa geografica italiana, 2002, s. 33-46.

Published

22. 11. 2020

How to Cite

Janáková, M. (2020). Landscape to taste. Envigogika, 15(1). https://doi.org/10.14712/18023061.609

Issue

Section

Inspirations