Současné metody zážitkové pedagogiky ve vzdělávání dospělých v zahraničí

Obsah hlavního článku

Monika Janáková

Abstrakt

Text ukazuje, jaké metody zážitkové pedagogiky ve vzdělávání dospělých se používají v zahraničí; posuzuje tyto metody z hlediska efektivity. Autorka rekapituluje výsledky výzkumu z příbuzných oblastí, nejen andragogiky samotné, ale i například neurověd. Tyto obory se zaměřují na zvýšení účinnosti programů celoživotního učení, jejich dopadu na pochopení a udržení znalostí, i rozvoj „měkkých“ dovedností, které jsou důležité pro využití poznatků v praxi. Upozorňuje současně na rizika zážitkového vzdělávání, které vyžaduje spontánní aktivitu účastníků – té nemusí být všichni schopni, což je potom vylučuje z kolektivu, s dopadem na ně samotné i zbytek skupiny. Uzavírá konstatováním, že v současnosti se zvýšená pozornost věnuje kvalitě zážitku, který zvyšuje celkový zájem o účast v programech celoživotního učení.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Janáková, M. (2020). Současné metody zážitkové pedagogiky ve vzdělávání dospělých v zahraničí. Envigogika, 15(1). https://doi.org/10.14712/18023061.610
Sekce
Inspirace

Reference

DAVACHI, Lila, KIEFER, Tobias, ROCK, David, ROCK, Lisa. Learning that lasts through AGES. NeuroLeadership JOURNAL, Issue 3, 2010. Dostupné z: resultscoaches.co.za/wp-content/uploads/2015/05/ages.pdf

GUTIERREZ, Karla. Adult Learning Theories Every Instructional Designer Must Know. Shifte-learning.com [online]: 24.4.2018 [cit. 9.2.2020]. Dostupné z: https://www.shiftelearning.com/blog/adult-learning-theories-instructional-design

KACIREK, Kit, MILLER, Michael. Situational Pedagogy: How Adult Educators Effectively Teach Leisure Education Classes to Mature Adult Learners. PAACE Journal of Lifelong Lear-ning, Vol. 25, 2016, 69-76.

LARSON, Allen, David. Venturing Beyod the Classroom: Adventure Learning: Not Everyone Gets to Play. Září 2010. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/228195612_Adventure_Learning_Not_Everyone_Gets_to_Play

RITSON, Linda. Adventure Education: Fun games and activities for children and young peo-ple. New York, NY: Routledge, 2016. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=BEw9DAAAQBAJ&pg=PA79&lpg=PA79&dq=adventure+pedago-gy+for+adults&source=bl&ots=YQh5sSJNtv&sig=ACfU3U1Qm7RuskNQAPnEwto37xtd7LwJ4A&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwi1mdusvcTnAhWNiVwKHameBlUQ6AEwDHoECAsQAQ#v=onepage&q=adventure%20pedagogy%20for%20adults&f=false