Horse Assisted Education (,,Učení s asistencí koní“) a jeho potenciál v oblasti pedagogiky a environmentální výchovy

Obsah hlavního článku

Monika Janáková

Abstrakt

Předkládaný text má ambici představit čtenáři v obecnější rovině proud výchovného a vzdělávacího působení označovaného jako Horse Assisted Education. Text je snahou o představení možnosti jak lze metodu HAE (Horse Assisted Education) reflektovat v pedagogice a jak ji uvést do školní a volnočasové praxe dětí. Autorka textu vidí potenciál HAE v oblasti environmentální výchovy. Tento proud je možné začlenit do široké skupiny metod a přístupů zážitkové pedagogiky využívající programy se zvířaty pro podporu rozvoje přírodovědné a environmentální gramotnosti a také osobnostního rozvoje.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Janáková, M. (2021). Horse Assisted Education (,,Učení s asistencí koní“) a jeho potenciál v oblasti pedagogiky a environmentální výchovy. Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.629
Sekce
Recenzované články

Reference

Bednář, F. (2006). Domluvte se se svým koněm. Praha: MSD.

Bednář, F. (2011). Učení s asistencí koní. http://www.fredbednar.cz/vyberte‐si/vyuka/horseassisted‐education/ ; 11.6. 2011)

Blake, H. (1975). Jak mluvit s koňmi. Praha: Pragma.

Brtnová Čepičková, I., Kroufek, R. (2006). Environmentální výchova jako průřezové téma školního vzdělávacího programu: příručka pro učitele. V Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purky-ně.

Činčera, J. (2013). Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha: Agentura Koniklec a

Činčera, J., a kol. (2016). Environmentální výchova z pohledu učitelů. Brno: Masarykova univerzita. https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/vybory-rvur/KD-3-Environmentalni-vychova-z-pohledu-ucitelu_prezentace_panelFINAL.pdf

Engel, B. T., Galloway M. L. & Bull M. P. (2003). The Horse, The Handicapped, and The riding Team In A Therapeutic Riding Program. (3rd ed.). Duraci: Barbara Engel therapy services.

Froňková, V. (2013) Jak ovlivňují koně život našich dětí ?

Government of Ireland. (1999). Social, Personal and Health Education, Teacher guidelines. Dublin: The stationery office.

Grandinová, T. (2005). Zvířata v překladu. České Budějovice: Protisk.

Hallberg, L. (2008). Walking the way of the horse, exploring the power of the horsehuman relation-ship. Bloomington: iUniverse.

Hempfling, K., F. (2004). Poznej svého koně. Praha: Brázda.

Hollý, K. & Hornácek, K. (2005). Hipoterapie. Léčba pomocí koně. Ostrava: Montanex.

Irwin, Ch. (2004). Jízda na vlně, aneb co mě naučili koně. Publishers.

Isaacson, R. (2011). Léčba koněm. Portál.

Jančaříková, K. (2009). Zooasistence v pedagogické praxi. Envigogika. 2009/IV/3. https://doi.org/10.14712/18023061.44

Jančaříková, K., Havlova, J. (2010). Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe.

Kirchner, J. (2009). Psychologie prožitku a dobrodružství pro pedagogiku a psychoterapii. Brno: Computer press.

Kohanov, L. (2016). S koněm mezi světy. Cesta k rozvíjení intuice, vědomí a síly pomocí koní. Sy-nergie.

Kohanov, L., (2014). Tao koně. Portál.

Kol. autorů (2014). Leadership with the heart.10th Annual EAHAE International Conferenc. 19-21 September 2014, Poland. Sborník z konference.

Lidmilová, K. (2014). Léčba pomocí koní u dětí s poruchami emocí a chování. [Diplomová práce]. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Peštová, J. (2011). Člověk a kůň. Diplomová práce PF UK.

Luftnerová, D. (2013). Sociálně-emocionální učení při koněm facilitovaném vzdělávacím programu u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v Irsku. Diplomová práce UPOL.

Máchal, A., Nováčková, H., Sobotová, L. a kol. (2012). Úvod do environmentální výchovy a globál-ního rozvojového vzdělávání. Brno: Lipka.

O’Haire, M. (2010). Companion animals and human health: Benefits, challanges, and the road ahe-ad. Journal of Veterinary Behaviour, 5, 226–234. https://doi.org/10.1016/j.jveb.2010.02.002

Odehnal, J. (2007). Zvířata a naše mentální zdraví: Proč, co a jak. Praha: Brázda.

Opršal, J. (2018). Co se děje v lese. Diplomová práce FSS Mu.

Peštová, J. (2011). Člověk a kůň. Diplomová práce PF UK. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/48546

Right no. 30/2004, Education for persons with special educational needs act. (2004). Dublin: De-partment of education and skills.

Right no. 30/2004, Education for persons with special educational needs act. (2004). Dublin: De-partment of education and skills.

Rosenberg, M., B., (2013). Nenásilná komunikace – řeč života. Vyd. 3. Praha: Portál.

Seton, E. T. (1970). Kniha lesní moudrosti. Praha: Olympia.

Shapiro, L. E. (2009). Emoční inteligence dítěte a její rozvoj (3rd ed.). Praha: Portál.

Skýbová, J. (2008). Environmentální výchovné projekty: pro učitelství MŠ a prvního stupně ZŠ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Svobodová, I. a kol. (2008). Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat. Sborník. Praha: ČZÚ.

Šebešová, P. (2013). Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ: tři kroky k aktivnímu vyučování. Pra-ha: Portál.

Šebešová, P., Šimonová, P. (2013). Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ: tři kroky k aktivnímu vyučování. Praha: Portál.

Velemínský, M. a kol. (2007). Zooterapie ve světle objektivních poznatků. Brno: DONA

Whitefield, P. (1996). Permakultura v kostce. Praha: Synergie.

Wohlleben, P. (2017). Citový život zvířat: láska, zármutek, soucítění – úžasná tvář skrytého světa. Brno: Kazda.