Využívání otevřených vzdělávacích zdrojů studenty environmentálních oborů v České republice

Obsah hlavního článku

Eduard Petiška

Abstrakt

Otevřené vzdělávací zdroje (OER) jsou důležitou inovací ve vzdělávacích technologiích. Jejich správné využívání může mít řadu benefitů pro vysokoškolské vzdělávání i v oblasti environmentálního vzdělávání. Naopak, špatná práce s těmito zdroji může mít negativní dopady na znalosti studentů. Doposud nebylo zřejmé, jaké OER čeští studenti užívají, jak často a k čemu je využívají, a zda jsou schopni určit kritéria kvality. Na základě dosavadních zjištění jsme vypracovali metodu a na jejím základě realizovali výzkum formou dotazníkového šetření. U jednotlivých OER jsme přitom zkoumali a) frekvenci využívání, b) účely využívání a c) subjektivní hodnocení kvality. Dotazníky byly rozdány v rámci environmentálních kurzů na pěti vysokých školách v ČR a celkem bylo vyhodnoceno 233 dotazníků. Ukázalo se, že většina studentů využívá OER často, zejm. Wikipedii, a to jak její českou, tak anglickou verzi, ačkoliv řada z nich má zkušenosti i s úložištěm nelegálních materiálů. Zdroje využívají zejména jako doplněk a sekundární zdroj, případně rozcestník k dalším zdrojům či k přípravě na zkoušky nebo psaní atestačních prací. Jako kvalitní zdroj hodnotí zejména Wikipedii. Většina studentů byla zároveň schopna určit alespoň některá kritéria, podle nichž posuzují kvalitu zdroje.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Petiška, E. (2018). Využívání otevřených vzdělávacích zdrojů studenty environmentálních oborů v České republice. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.548
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Eduard Petiška, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Mgr. Eduard Petiška, doktorand, Centrum pro otázky životního prostředí UK,  José Martího 2, http://czp.cuni.cz

Reference

Bawden, D., & Robinson, L. (2009). The dark side of information: overload, anxiety and other paradoxes and pathologies. Journal of information science, 35(2), 180-191. Retrieved from http://openaccess.city.ac.uk/3109/1/dark%20side%20of%20information.pdf

Biddix, J. P., Chung, C. J., & Park, H. W. (2011). Convenience or credibility? A study of college student online research behaviors. The Internet and Higher Education,14(3), 175-182. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Han_Park/publication/222036119_Convenience_or_credibility_A_study_of_college_student_online_research_behaviors/links/00463536b910ab0212000000.pdf

Burton, V. T., & Chadwick, S. A. (2000). Investigating the practices of student researchers: Patterns of use and criteria for use of Internet and library sources.Computers and Composition, 17(3), 309-328. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8755461500000372

Dlouhá, J., Petiška, E., Dlouhý, J., & Kapitulčinová, D. (2015). Opportunities and Risks of the Use of Open Education Resources in Environmental Disciplines at University Level in the Czech Republic: A Criteria for Assessing Quality. Envigogika, 10(4). Retrieved from https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/503

Giles, J. (2005). Internet encyclopaedias go head to head.

Hewlett Foundation (2015). Open Educational Resources. Retrieved from http://www.hewlett.org/programs/education/open-educational-resources

Hilton, J. (2016). Open educational resources and college textbook choices: a review of research on efficacy and perceptions. Educational Technology Research and Development, 1-18. Retrieved from http://link.springer.com/article/10.1007/s11423-016-9434-9

Hu, E., Li, Y., Li, J., & Huang, W. H. (2015). Open educational resources (OER) usage and barriers: a study from Zhejiang University, China. Educational Technology Research and Development, 63(6), 957-974. Retrieved from http://link.springer.com/article/10.1007/s11423-015-9398-1/fulltext.html

Kandari, J. S., Jones, E. C., Nah, F. F., & Bishu, R. R. (2011). Information quality on the world wide web: A framework to measure and its validation. In Proceedings of the 17th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis. Retrieved from http://www.iiis.org/CDs2011/CD2011IMC/ISAS_2011/PapersPdf/UA623FD.pdf

Kapitulčinová, D., Spustová, K., Nemcová, M., Petiška, E., Dlouhá, J. (2015). Analýza využívání termínu Open Educational Resources na českých vysokých školách v mezinárodním kontextu. AULA 23 (2), 29-48. Retrieved from http://www.csvs.cz/aula/201502.php

Klein, B. D. (2002). Internet data quality: Perceptions of graduate and undergraduate business students. Journal of Business and Management, 8(4), 425. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/211510185?pq-origsite=gscholar

Pow, J., & Li, S. C. (2015). The effect of students’ perceptions of Internet information quality on their use of Internet information in inquiry-based learning. Australasian Journal of Educational Technology, 31(4), 439-457. Retrieved from https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/1936/1296

Roeder, I., Severengiz, M., Stark, R., & Seliger, G. (2017). Open educational resources as a driver for manufacturing-related education for learning of sustainable development. Procedia Manufacturing, 8, 81-88. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978917300148

TES Global. (2016). "Three in Four U.S. Teachers Say Open Educational Resources Are Used More Often Than Textbooks." Retrieved from https://www.tesglobal.com/teachertech2

Tjoa, A. M., & Tjoa, S. (2016). The Role of ICT to Achieve the UN Sustainable Development Goals (SDG). In IFIP World Information Technology Forum (pp. 3-13). Springer International Publishing. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44447-5_1

Warwick, C., Rimmer, J., Blandford, A., Gow, J., & Buchanan, G. (2009). Cognitive economy and satisficing in information seeking: A longitudinal study of undergraduate information behavior. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(12), 2402-2415. Retrieved from http://dro.dur.ac.uk/13497/1/13497.pdf

Wei, L., & Zhang, M. (2008). The impacts of Internet knowledge on college students' intention to continue to use the Internet. Information Research, 13(3), 2. Retrieved from http://www.informationr.net/ir/13-3/paper348.html

Wiley, D., Bliss, T. J., & McEwen, M. (2014). Open Educational Resources: a review of the literature. In Handbook of research on educational communications and technology (pp. 781-789). Springer New York.

Podobné články

Můžete také začít rozšířené hledání podobnosti pro tento článek.