Udržitelný rozvoj České republiky – Blýská se na lepší časy?

Obsah hlavního článku

Eduard Petiška

Abstrakt

Článek pojednává o diskuzním semináři Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), v jehož rámci byla prezentována Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Účastníci panelové debaty vystoupili s příspěvky, v nichž představili jak dosavadní činnosti RVUR, tak i její nedávno proběhlou rekonstrukci a vize do budoucna. V následné diskuzní části byly probírány jednotlivé aspekty udržitelného rozvoje v České republice i v zahraničí, pozornost byla věnována také současné činnosti a předpokládaným aktivitám RVUR. Diskutovalo se např. o institucionálním ukotvení Rady, problematice tvorby prognóz a strategií a vzdělávání k udržitelnému rozvoji.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Petiška, E. (2014). Udržitelný rozvoj České republiky – Blýská se na lepší časy?. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.459
Sekce
Inspirace