Využívání a posuzování kvality otevřených vzdělávacích zdrojů v kontextu vysokých škol: situace na Univerzitě Karlově

Obsah hlavního článku

Eduard Petiška
https://orcid.org/0000-0003-0488-7609
Lucie Korhoňová
Marie Pospíšilová
https://orcid.org/0000-0003-4218-8235
Jiří Dlouhý
https://orcid.org/0000-0002-5040-9395

Abstrakt

Studie analyzuje současný stav a možnosti, které nabízí implementace otevřených vzdělávacích zdrojů (OER) do vzdělávacího procesu v rámci vysokých škol, přičemž se zaměřuje na situaci na Univerzitě Karlově (UK). Nejprve je diskutována problematika OER v kontextu vysokého školství a posuzování kvality OER, následně jsou prezentovány výsledky tematického výzkumu realizovaného v rámci UK zaměřeného na postoje pracovníků UK k OER, mapování těchto zdrojů a možnosti evaluace jejich kvality. Z výsledků plyne, že na UK jsou provozovány jako OER zejména wiki systémy. Většina dotazovaných pracovníků si myslí, že obliba využívání OER na UK ke studiu roste a zároveň by uvítala více informací o tom jak užívat a vytvářet OER. Dospěli jsme k závěru, že jedním z klíčových aspektů zajištění jak udržitelnosti, tak kvality těchto zdrojů, je komunita, která je spravuje.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Petiška, E., Korhoňová, L. ., Pospíšilová, M., & Dlouhý, J. (2020). Využívání a posuzování kvality otevřených vzdělávacích zdrojů v kontextu vysokých škol: situace na Univerzitě Karlově. Envigogika, 15(1). https://doi.org/10.14712/18023061.607
Sekce
Recenzované články

Reference

AAP. (2019). https://newsroom.publishers.org/new-data-shows-continued-decline-in-student-spending--on-college-course-materials/?fbclid=IwAR0dESV4SU_Mk6xqLJlRx4QmrX2jjxQhw9ZQF8WUkDArSdhzXs2zTy9L9cE

Alkhattabi, M., Neagu, D., & Cullen, A. (2010). Information quality framework for e-learning systems. Knowledge Management & E-Learning, 2(4), 340-362.

Bauman, Z. (2002). Tekutá modernita (Liquid modernity). Mladá Fronta, Praha.

Blattmann, O., Kaltenrieder, P., Haupt, P. S., Myrach, T. (2012). Measuring Information Quality on the Internet - a User Perspective. In L. Berti-Equille, I. Comyn-Wattiau, M. Scannapieco (Ed.), The 17th International Conference on Information Quality - Proceedings of ICIQ 2012. Paris, France.

Centrum pro otázky životního prostředí UK. (2020). Příprava aplikační roviny a šetření využitelnosti v rámci kurzů. Interní dokument.

Centrum pro otázky životního prostředí UK. (2020). Analýza OER na UK a posuzování kvality - mapovací studie. Interní dokument.

Clements, K., Pawlowski, J., & Manouselis, N. (2015). Open educational resources repositories literature review–Towards a comprehensive quality approaches framework. Computers in human behavior, 51, 1098-1106.

Degrossi, L. C., Porto de Albuquerque, J., Santos Rocha, R. D., & Zipf, A. (2018). A taxonomy of quality assessment methods for volunteered and crowdsourced geographic information. Transactions in GIS, 22(2), 542-560.

Dlouhá, J., Petiška, E., Dlouhý, J., & Kapitulčinová, D. (2015). Možnosti a rizika využití otevřených vzdělávacích zdrojů v environmentálních oborech na vysokoškolské úrovni v ČR: kritéria pro posouzení kvality. Envigogika, 10(4).

Enviwiki. (2019). Politika otevřených vzdělávacích zdrojů. https://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Politika_otev%C5%99en%C3%BDch_vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%ADch_zdroj%C5%AF&oldid=19337

Fischer, L., Hilton, J., Robinson, T. J., & Wiley, D. A. (2015). A multi-institutional study of the impact of open textbook adoption on the learning outcomes of post-secondary students. Journal of Computing in Higher Education, 27(3), 159-172.

Hewlett Foundation. OER Defined. https://hewlett.org/strategy/open-educational-resources/

Hilton, J. (2016). Open educational resources and college textbook choices: a review of research on efficacy and perceptions. Educational Technology Research and Development, 64(4), 573-590.

Huang, K.-T., Lee, Y. W., & Wang, R. Y. (1999). Quality Information and Knowledge. New Jersey: Prentice Hall. In Eppler, M. J. & Wittig, D. (2000). Conceptualizing information quality: A Review of Information Quality Frameworks from the Last Ten Years. In B. D. Klein, D. F. Rossin (Ed.), The 5th International Conference on Information Quality - Proceedings of ICIQ 2000. Cambridge, MA, USA.

Johnstone, S. M. (2005). Open educational resources serve the world. Educause

Quarterly, 28(3), 15-18.

Komunita Wikipedie. (2018). Základní principy. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 13:24, April 9 2018, from https://meta.wikimedia.org/wiki/Founding_principles/cs

Merton, R. K. (1968). The Matthew effect in science: The reward and communication systems of science are considered. Science, 159(3810), 56-63.

Neely, M. P. (2005). The product approach to data quality and fitness for use: a framework for analysis. In F. Naumann, M. Gertz, S. E. Madnick (Ed.), The 10th International Conference on Information Quality - Proceedings of ICIQ 2005. Cambridge, MA, USA.

Núñez Gudás, M. (2002). Criterios para la evaluación de la calidad de las fuentes de información sobre salud en Internet. Acimed, 10(5), 9-10.

OpenStax. (2019a). https://openstax.org/about

OpenStax. (2019b). https://openstax.org/separatemap?fbclid=IwAR0i9GgMBdHVmUTC0_7s_RS5hkB4T2g2TbqzZkVgLzNx06InETtVpFVogUg

Petiška, E. (2018). Využívání otevřených vzdělávacích zdrojů studenty environmentálních oborů v České republice. Envigogika, 13(1).

Petiška, E. (2020). Otevřené vzdělávací zdroje v kontextu environmentálních studií. Praha. Disertační práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Centrum pro otázky životního prostředí. Vedoucí disertační práce Richard Papík.

Podpora elektronického vzdělávání na UK. (2019). Dostupné z (15. 1. 2019): https://dl.cuni.cz

Rohs, M., & Ganz, M. (2015). MOOCs and the claim of education for all: A

disillusion by empirical data. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(6).

Romero-Rodríguez, L. M., de-Casas-Moreno, P., & Torres-Toukoumidis, Á. (2016). Dimensions and Indicators of the Information Quality in Digital Media. Comunicar, 24, 91-100.

Shahbazi, M., Farajpahlou, A., Osareh, F., & Rahimi, A. (2019). Development of a scale for data quality assessment in automated library systems. Library & Information Science Research, 41(1), 78-84.

UNESCO. OER. https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer

Waterson, J. (2019). Pearson shifts to Netflix-style subscription model for textbooks. The Guardian, 16.

Wikipedia:Editing policy. (2020). https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Editing_policy#Wikipedia_is_a_work_in_progress:_perfection_is_not_required. Page ID: 9769

WikiSkripta:WikiSkripta. (2019). https://www.wikiskripta.eu/w/WikiSkripta:WikiSkripta

Wiley, D. (2014). Defining the “open” in open content and open educational

resources. http://opencontent.org/definition/

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>