„S TURem tu i zítra budem“: evaluace programu Ekocentra Podhoubí

Obsah hlavního článku

Jan Činčera
Adéla Fleková
Jan Kopecký

Abstrakt

Článek prezentuje výsledky evaluačního výzkumu ročního programu Ekocentra Podhoubí určeného pro děti ve věku 8-11 let. Evaluace využívá smíšený design vycházející ze srovnání pretestu/posttestu experimentální/kontrolní skupiny, analýzy ohniskových skupin a nestrukturovaného pozorování. Podle výsledků výzkumu program účinně rozvíjí vybrané akční kompetence žáků a současně přesvědčení o jejich zvládnutí. Děti program interpretují jako zábavný a současně poučný a uvádí příklady jeho dopadu na vlastní znalosti, postoje a chování.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J., Fleková, A., & Kopecký, J. (2011). „S TURem tu i zítra budem“: evaluace programu Ekocentra Podhoubí. Envigogika, 6(3). https://doi.org/10.14712/18023061.62
Sekce
Recenzované články

Reference

Činčera, J., & Macháčková, P. (2009). Evaluace pobytového programu Podblanického ekocentra. Envigogika, 4(3). doi:10.14712/18023061.42

DAŇKOVÁ, Lenka (ed.). Výroční zpráva 2009. Praha: SSEV Pavučina, 2010.

DARNER, Rebekka. Self-Determination Theory as a Guide to Fostering Environmental Education. The Journal of Environmental Education. Winter 2009, Vol. 40, n. 2, s. 39-49. ISSN 0095-8964. DOI: 10.14712/18023061.2013.8.3

EILAT, Efrat; TROP, Tamar. ESD Pedagogy: A Guide for the Perplexed. Journal of Environmental Education, 2011, vol. 42, n. 1, s. 43-64.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008. 408 s.

DANIŠ, Petr. (2014) A new definition of environmental literacy and a proposal for its international assessment in PISA 2015 (Czech version). Envigogika, Praha, v. 8, n. 3, oct. 2013. doi:10.14712/18023061.385.

HORKÁ, Hana; ČINČERA, Jan; KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Pedagogická a psychologická východiska ekologické / environmentální výchovy. In DAŇKOVÁ, Lenka; KULICH, Jiří; TOUŠKOVÁ, Blanka. Škola pro život II. Jak na ekologickou / environmentální výchovu po zavedení Rámcových vzdělávacích programů. Praha: Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, 2009. ISBN 978-80-903345-9-5. P. 51-62.

Hornová, K. (2007). Evaluace výukového programu. Envigogika, 2(3). doi:http://dx.doi.org/10.14712/18023061.22

HOŘAVOVÁ, Kateřina; KLÁPŠTĚ, Petr. Symbolický rámec podle 3. B. Praha: Junák – svaz skautů a skautek ČR, 2006.

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007. 272 s.

JOHNSON, David W.; JOHNSON, Frank P. Joining Together. Group Theory and Group Skills. Boston: Pearson, 2006. 650 s.

KOVALIK, Susan J.; OLSEN, Karen D. Kid’s eye view of science. A Teacher’s Handbook for Implementing an Integrated Thematic Approach to Teaching Science, K-6. Kent: Center for the Future of Public Education, 1994.

MARTIN, Duncan. Research in Earth Education. Zeitschrift für Erlebnispädagogik. 2003, vol. 23 no 5/6, s. 32-47. ISSN 0933-565X.

MATRE, Steven van. Earth Education .. a new beginning. Greenville: The Institute for Earth Education, 1999.

MATRE, Steve van; JOHNSON, Bruce. Earthkeepers. Greenville: The Institut for Earth Education, 1998.

McCARTHY, Bernice. About Learning. Offical Site of McCarthy’s 4MAT System. Dostupné z WWW: http://www.aboutlearning.com/

MERTENS, Donna M. Research and Evaluation in Education and Psychology. Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. Thousand Oaks: Sage, 2010. 525 s. ISBN 978-1-4129-7190-4.

MUSSER, Lynn M.; MALKUS, Amy J. The Children's Attitudes Toward the Environment Scale. Journal of Environmental Education. 1994, 25, 3, s. 22-26.

NAAEE Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence. Washington: NAAEE, 2004.

PATTON, Michael Q. Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage, 2002. 700 s.

Rand Water. Water Wise – Water Conservation and Education Campaign by Rand Water. Rand Water, 2011. Dostupné z WWW: http://www.waterwise.co.za/site/home.html

RICKINSON, Mark. Learners and Learning in Environmental Education: a critical review of the evidence. Environmental Education Research, 2001, vol. 7, no. 3, s. 207-320. ISSN 1350-4622.

SHERNOFF, David; CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly; SCHNEIDER, Barbara; SHERNOFF, Elisa Steele. Student engagement in high school classrooms from the perspective of flow theory. Psychology Quarterly, 2003, vol. 18, n. 2, s. 158.

ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 384 s.

ZELEZNY, Lysnete C. Educational Interventions That Improve Environmental Behaviors: A Meta-Analysis. The Journal of Environmental Education, 1999, vol. 31, no. 1, s. 5-14. ISSN 0095-8964.