Strážci Země: Vztah mezi výukovými strategiemi a vzdělávacími dopady programu

Obsah hlavního článku

Jan Činčera
https://orcid.org/0000-0003-0704-7402
Bruce Johnson
https://orcid.org/0000-0002-7818-4714

Abstrakt

Článek se zaměřuje na analýzu vztahu mezi vybranými vlastnostmi outdoorového programu environmentální výchovy Strážci Země a jeho dopadem na environmentální hodnoty a znalosti studentů. Studie vychází z předchozích výzkumných šetření autorského týmu, které jsou zde reflektovány a aplikovány. Data byla v letech 2020-2021 (N=80) shromážděna školským zařízením Lipka, které program nabízí. Na základě analýzy lze říct, že program úspěšně ovlivňuje environmentální hodnoty studentů a jejich environmentální porozumění. Studenti reflektovali výukové strategie použité v programu jako vysoce podporující, zkušenostní a srozumitelné. To, jakým způsobem studenti program hodnotili, současně koreluje s environmentálními hodnotami, které měli již před programem; studenti, kteří vnímali program pozitivněji byli také programem více ovlivněni. Studie dále diskutuje důsledky svých zjištění pro praxi outdoorové environmentální výchovy.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J., & Johnson, B. (2022). Strážci Země: Vztah mezi výukovými strategiemi a vzdělávacími dopady programu. Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.636
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Činčera, Masaryk University

Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. Působí na  Masarykově univerzitě v Brně (Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií). Zaměřuje se na oblast environmentální výchovy, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a evaluace programů. Spolupracuje se středisky ekologické výchovy a dalšími organizacemi jako evaluátor a konzultant programů.

Bruce Johnson, University of Arizona

Bruce Johnson je profesorem environmentálního vzdělávání a přírodovědného vzdělávání na Arizonské univerzitě, kde také působí jako ředitel výzkumného a hodnotícího týmu pro vzdělávání o Zemi a spoluředitel Centra pro vzdělávání STEM. Je také koordinátorem mezinárodních programů mezinárodní neziskové vzdělávací organizace The Institute for Earth Education.

Reference

Baierl T-M, Johnson B, Bogner FX. Assessing Environmental Attitudes and Cognitive Achievement within 9 Years of Informal Earth Education (2021). Sustainability. 13, 7, 3622. https://doi.org/10.3390/su13073622

Bogner, F. X. (2018). Environmental values (2-MEV) and appreciation of nature. Sustainability, 10, 2, 350. https://doi.org/10.3390/su10020350

Bogner, F. X., Johnson, B., Buxner, S., & Felix, L. (2015). The 2-MEV model: Constancy of adol-escent environmental values within an 8-year frame. International Journal of Science Edu-cation, 37, 12, 1938-1952. https://doi.org/10.1080/09500693.2015.1058988

Cairns, K. (2002). The legitimate role of advocacy in environmental education: How does it differ from coercion? Ethics Sci. Environ. Politics, 2, 82–87. https://www.int-res.com/journals/esep/?eID=secureddownload&pdffile=articles/esep/2002/e22.pdf

Cincera, J., & Johnson, B. (2013). Earthkeepers in the Czech Republic: Experience from the imple-mentation process of an earth education program. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education, 8, 4. https://doi.org/10.14712/18023061.397

Cincera, J., Johnson, B. & Kroufek, R. (2020): Outdoor environmental education program leaders’ theories of experiential learning. Cambridge Journal of Education, 50, 6, 729-745.

Činčera, J., Johnson, B., Kroufek, R., Kolenatý, M., & Šimonová, P. (2020). Frames in Outdoor En-vironmental Education Programs: What We Communicate and Why We Think It Matters. Sustainability, 12, 11, 4451. https://doi.org/10.3390/su12114451

Činčera, J., Johnson, B., Kroufek, R., Kolenatý, M., Šimonová, P. & Zálešák, J. (2021). Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs. The Practice from the Perspective of Educational Research. Brno: Masarykova univerzita.

Cincera, J., Simonova, P., Kroufek, R. & Johnson, B. (2020) Empowerment in outdoor environmen-tal education: who shapes the programs?, Environmental Education Research, 26, 12, 1690-1706. https://doi.org/10.1080/13504622.2020.1814205

Cincera, J., Zalesak, J., Kolenaty, M., Simonova, P., & Johnson, B. (2021). We love them anyway: outdoor environmental education programs from the accompanying teachers’ perspective. Journal of Outdoor and Environmental Education, https://doi.org/10.1007/s42322-021-00084-9

Činčera, J.; Johnson, B.; Kroufek, R. & Šimonová, P. (2020). Values Education in Outdoor Environ-mental Education Programs from the Perspective of Practitioners. Sustainability, 12(11), 4700. https://doi.org/10.3390/su12114700

Cincera, J., Boeve-de Pauw, J., Goldman, D., & Simonova, P. (2019). Emancipatory or instrumen-tal? Students’ and teachers’ perception of the EcoSchool program. Environmental Education Research, 25, 7, 1083-1104. https://doi.org/10.1080/13504622.2018.1506911

Cincera, J., Kroufek, R, Skalik, J., Simonova, P., Broukalova, L., & Broukal, V. (2017). Eco-School in Kindergartens: the effects, interpretation, and implementation of a pilot program. Envi-ronmental Education Research, 23, 7, 919-936. https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1076768

Dettmann-Easler, D., & Pease., J. L. (1999) Evaluating the Effectiveness of Residential Environmen-tal Education Programs in Fostering Positive Attitudes Toward Wildlife, Journal of Environ-mental Education, 31, 1, 33-39. https://doi.org/10.1080/00958969909598630

diSessa, A.A. (2014). A history of conceptual change research. Threads and fault lines. Berkeley: University of California. eScholarship.org. https://doi.org/10.1017/CBO9781139519526.007

Duit, R., & Treagust, D. F. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. International Journal of Science Education, 25, 6, 671–688. https://doi.org/10.1080/09500690305016

Jickling, B. (2010). Environmental Education and Environmental Advocacy: Revisited. Journal of Environmental Education, 34, 20–27. https://doi.org/10.1080/00958960309603496

Johnson, B. & Činčera, J. (2021): Relationships between outdoor environmental education program characteristics and children’s environmental values and behaviors, Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, https://doi.org/10.1080/14729679.2021.2001756

Johnson, B., & Činčera, J. (2015). Examining the Relationship between Environmental Attitudes and Behaviour in Education Programs, Socialni studia, 3, 97–111.

Johnson, B., & Cincera, J. (2019). Development of the ecological concepts of energy flow and mate-rials cycling in middle school students participating in earth education programs, Studies in Educational Evaluation, 63(August), 94–101. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2019.08.003

Kopnina, H. (2012). Education for sustainable development [ESD]: The turn away from “environ-ment” in environmental education? Journal of Environmental Education, 18, 699–717. https://doi.org/10.1080/13504622.2012.658028

Johnson, B., & Manoli, C. (2020). Earth Education. In Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press; https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.684

Manoli, C. C., Johnson, B., Hadjichambis, A. C., Hadjichambi, D., Georgiou, Y., & Ioannou, H. (2014). Evaluating the impact of the Earthkeepers Earth education program on children’s ecological understandings, values and attitudes, and behaviour in Cyprus. Studies in Educa-tional Evaluation, 41, 29–37. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2013.09.008

Menzies, L.; Bowen-Viner, K. & Shaw, B. (2017). Learning Away: The state of school residentials in England 2017. http://www.learningaway.co.uk

Real World Learning Model (cit. 2020). https://www.rwlnetwork.org/rwl.aspx

Sanera, M. (1998). Environmental Education. Promise and Performance. Canadian Journal of Envi-ronmental Education, 3, 9–26. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/338

Schneiderhan-Opel, J.; Bogner, F.X. (2021). The Effect of Environmental Values on German Primary School Students’ Knowledge on Water Supply. Water, 13, 702. https://doi.org/10.3390/w13050702

Schwartz, S.H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values an Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2, 1–20. : http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/11

Thomas, G. (2010). Facilitator, Teacher, or Leader? Managing Conflicting Roles in Outdoor Educati-on. Journal of Experiential Education, 32, 3, 239–254. https://doi.org/10.1177%2F105382590903200305

Van Matre, S. (1990). Earth education: A new beginning. Greenville, WV: The Institute for Earth Education.

Van Matre, S., & Johnson, B. (1988). Earthkeepers: Four keys for helping young people live in har-mony with the earth. Greenville, WV: The Institute for Earth Education.

Vosniadou, S. (2013). Conceptual Change in Learning and Instruction. The Framework Theory Ap-proach. In Vosniadou, S. (Ed.). International Handbook of Research on Conceptual Change. New York: Routledge, pp. 11-30.

Wals, A., Geerling-Eijff, F., Hubeek, F., van der Kroon, S. & Vader, J. (2008). All mixed up? Instrumental and emancipator learning toward a more sustainable world: considerations for EE policymakers. Applied Environmental Education and Communication, 7, 3, 55-65. https://doi.org/10.1080/15330150802473027

Wohlers, L., & Johnson, B., (2003). A programmatic approach: Purposeful experiences. Zeitschrift Für Erlebnispädagogik, 23, 5/6, 14-22.

Podobné články

Můžete také začít rozšířené hledání podobnosti pro tento článek.