Učení se ve skutečném světě: kritická analýza

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek analyzuje tzv. „model ruky“, který byl vytvořen jako součást mezinárodního projektu Real World Learning (Učení se ve skutečném světě). Cílem modelu bylo nabídnout zásady pro zpracování programů outdoorové environmentální výchovy. Provedená analýza dokládá, že model trpí jistou nekonzistencí mezi snahou vymezit kritéria kvality podporující emancipační, žáky řízené učení, a svou instrumentální ambicí rozvíjet odpovědné environmentální chování. Na druhé straně model nabízí nový pohled na programy outdoorové environmentální výchovy, především na problematiku hodnot a rámců komunikovaných programy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2015). Učení se ve skutečném světě: kritická analýza. Envigogika, 10(3). https://doi.org/10.14712/18023061.473
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Činčera

Masarykova univerzita Brno & Technická univerzita Liberec

PhDr. Jan Činčera, Ph.D. Zaměření (odbornost): environmentální výchova, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, evaluace programů. Působí na  Masarykově Univerzitě v Brně (Environmentální studia) a na Technické univerzitě v Liberci (Katedra pedagogiky a psychologie). Spolupracuje se středisky ekologické výchovy a dalšími organizacemi jako evaluátor a konzultant programů.

Reference

Adkins, C., & Simmons, B. (2002). Outdoor, Experiential, and Environmental Education: Converging or Diverging Approaches? ERIC Digest.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process, 50, 179-211.

Bamberg, S., & Möser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology, 27(1), 14–25. doi:10.1016/j.jenvp.2006.12.002

Bamberg, S., & Schmidt, P. (2003). Incentives, Morality, Or Habit?: Predicting Students’ Car Use for University Routes With the Models of Ajzen, Schwartz, and Triandis. Environment & Behavior, 35, 264–285. doi:10.1177/0013916502250134

Cox, R. (2012). Environmental communication and the public sphere. Sage Publications.

Crompton, T. (2010). Common cause. The case for working with our cultural values. Retrieved from http://assets.wwf.org.uk/downloads/common_cause_report.pdf

Disinger, J. F. (2005). Tensions in Environmental Education: Yesterday, Today, and Tomorrow. In Hungerford, H.R., Bluhm, W.J., Volk, T., & Ramsey, J. M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 1-12.

Dreyfus, A., Wals, A. E. J., & van Weelie, D. (1999). Biodiversity as a Postmodern Theme for Environmental Education. Canadian Journal of Environmental Education, 4, 155–176.

Eilam, E., & Trop, T. (2010). ESD Pedagogy: A Guide for the Perplexed. The Journal of Environmental Education, 42(1), 43–64. doi:10.1080/00958961003674665

Ham, S. H. (1992). Environmental interpretation: A practical guide for people with big ideas and small budgets. Fulcrum Publishing.

Heimlich, J., & Ardoin, N. (2008). Understanding behavior to understand behavior change: a literature review. Environmental Education Research, 14(3), 215–237. doi:10.1080/13504620802148881

Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing Learner Behavior through Environmental Education. Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21. doi:10.1080/00958964.1990.10753743

Jensen, B. B., & Schnack, K. (1997). The Action Competence Approach in Environmental Education. Environmental Education Research, 3(2), 163–178. doi:10.1080/1350462970030205

Kellert, S. R. (1998). A National Study of Outdoor Wilderness Experience. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED444784.pdf

Kovalik, S., & Olsen, K. (1994). ITI: The model. Integrated thematic instruction. Books for Educators, Covington Square, 17051 SE 272nd Street, Suite 18, Kent, WA 98042.

McCarthy, B. (1990). Using the 4MAT System to Bring Learning Styles to Schools. Educational Leadership, 48(2), 31-37.

Nicol, R. (2003). Outdoor education: Research topic or universal value? Part three. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 3(777566411), 11–27. doi:10.1080/14729670385200211

Priest, S. (1986). Redefining outdoor education: A matter of many relationships. The Journal of Environmental Education, 17(3), 13-15.

Priest, S., & Gass, M. A. (2005). Effective leadership in adventure programming. Human Kinetics.

The Common Cause Foundation (2015). Common cause. The case for working with values and frames. Retrieved from http://valuesandframes.org/about/

The Real World Learning (2013). Real World Learning Network. Interim report. Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/media/75349/rwl_interim_report.pdf

The Real World Learning (2015a). About RWL Network. Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/about-the-project.aspx

The Real World Learning (2015b). Our members. Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/partners/our-partners.aspx

The Real World Learning (2015c). Real world learning model. Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/rwl-model.aspx

The Real World Learning (2015d). Understanding. Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/rwl-model/understanding.aspx

The Real World Learning (2015e). Transferability. Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/rwl-model/transferability.aspx

The Real World Learning (2015f). Experience. Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/rwl-model/experience.aspx

The Real World Learning (2015g). Empowerment. Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/media/66796/competences_for_sustainability.pdf

The Real World Learning (2015h). Values. Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/rwl-model/values.aspx

The Real World Learning (2015i). Are self-transcendence values promoted? Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/media/75963/values_-_full_text.pdf

The Real World Learning (2015j). Frames Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/rwl-model/frames.aspx

The Real World Learning (2015k). Is there a frame providing a connecting story? Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/media/66672/frames_-_full_text.pdf

Rickinson, M., Dillon, J., Teamey, K., Morris, M., Choi, M.Y., Sanders, D., & Benefield, P. (2004). A review of research on outdoor learning. National foundation for educational research and King’s college London. Retrieved from http://www.field-studies-council.org/media/268859/2004_a_review_of_research_on_outdoor_learning.pdf

Stern, P. C. (2000). Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. Journal of Social Issues, 56(3), 407–424. doi:10.1111/0022-4537.00175

Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and content of human values? Journal of Social Issues, 50, 19–45.

Thomas, G. (2005). Traditional adventure activities in outdoor environmental education. Australian Journal of Outdoor Education, 9(1), 31-39.

Wals, A. E. J. (2010). Mirroring, Gestaltswitching and transformative social learning: Stepping stones for developing sustainability competence. International Journal of Sustainability in Higher Education, 11(4), 380–390. doi:10.1108/14676371011077595