Účastníci specializačního studia pro koordinátory environmentální výchovy: očekávání, hodnocení a první přínosy

Obsah hlavního článku

Jan Činčera
Kateřina Kohoutová
Júlia Sokolovičová

Abstrakt

Práce předkládá výsledky první fáze evaluačního výzkumu realizovaného mezi účastníky specializačního studia pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, organizovaného v rámci Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Výzkum analyzuje to, jakým způsobem studenti reflektují probíhající studium. Účastníci tvoří velmi heterogenní skupinu a studium vnímají na několika významových rovinách. Velkou roli v interpretaci studia hrají předchozí zkušenosti s environmentální výchovou, které ovšem mohou působit i jako bariéra dalšího odborného růstu. Druhým podstatným faktorem je vliv skupiny, ve které účastníci konstruují význam probíraných témat.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J., Kohoutová, K., & Sokolovičová, J. (2010). Účastníci specializačního studia pro koordinátory environmentální výchovy: očekávání, hodnocení a první přínosy. Envigogika, 5(3). https://doi.org/10.14712/18023061.55
Sekce
Recenzované články

Reference

CORBIN, Juliet; STRAUSS, Anselm. Basics of Qualitative Research. 3e. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks: Sage, 2008.

GLASSER, Barney B. Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley: Sociology Press, 1998.

HORKÁ, Hana. Aktivní formy výuky při přípravě budoucích učitelů 1. st. ZŠ na ekologickou výchovu. In DLOUHÁ, Jana. Inovace vysokoškolské výuky v environmentálních oborech. Praha: Univerzita Karlova, 2002. S. 89-98.

HORKÁ, Hana. Ekologická výchova jako nástroj k zajištění udržitelného rozvoje v profesionální přípravě učitelů. In DLOUHÁ, Jana; DLOUHÝ, Jiří. Co znamená udržitelnost pro univerzity? Praha: Univerzita Karlova, 2005. S. 80-89.

HORKÁ, Hana. Standard pregraduální ekologické/environmentální přípravy učitelů. In LIŠKOVÁ, Eva. Minimální všeobecný základ znalostí a dovedností studentů učitelství o životním prostředí, udržitelném rozvoji a environmentální výchově. Praha: Univerzita Karlova, 2003. S. 4-6.

HORKÁ, Hana; KULICH, Jiří; LIŠKOVÁ, Eva; MÁCHAL, Aleš. Ekologické/environmentální minimum pro studenty oboru učitelství (návrh k diskusi). In LIŠKOVÁ, Eva. Minimální všeobecný základ znalostí a dovedností studentů učitelství o životním prostředí, udržitelném rozvoji a environmentální výchově. Praha: Univerzita Karlova, 2003. S. 9-13.

JOHNSON, David W.; JOHNSON, Frank P. Joining Together. Group Theory and Group Skills. Boston: Pearson, 2006. 650 s.

MÁLKOVÁ, Jitka. Zavádění tématu udržitelného rozvoje na katedře biologie PdF UHK (proč, jak, příklady, úskalí, plány). In DLOUHÁ, Jana; DLOUHÝ, Jiří. Co znamená udržitelnost pro univerzity? Praha: Univerzita Karlova, 2005. S. 101-108.

MOSELY, Christine; REINKE, Kay. The Effect of Teaching in an Outdoor Environmental Education Program on Elementary Pre-service Teachers’ Environmental Education Self-Efficacy and Outcome Expectancy. In SIMMONS, Bora. Preparing Effective Environmental Educators. Washington: NAAEE, 2005. P. 35-58.

Guidelines for the Preparation and Professional Development of Environmental Educators. Washington: NAAEE, 2004.

PATTON, M. Q. Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage, 2002. 700 s.

WINTHER, Austin A. Research Related to Staff Development in Environmental Education. . In SIMMONS, Bora. Preparing Effective Environmental Educators. Washington: NAAEE, 2005. P. 59-72.