Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro starší školní věk a střední školy

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Metodika předkládá souhrn nástrojů pro evaluaci programů environmentální výchovy určených pro žáky staršího školního věku a pro středoškoláky. Diskutuje koncept environmentální gramotnosti a vymezuje relevantní proměnné environmentální výchovy. Porovnává a hodnotí strategie pro jejich kvantitativní i kvalitativní evaluaci. Uvádí příklady z domácích i zahraničních evaluačních výzkumů.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2013). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro starší školní věk a střední školy. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.414
Sekce
Metodiky
Biografie autora

Jan Činčera

PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Zaměření (odbornost): environmentální výchova, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, evaluace programů. Působí na  Masarykově Univerzitě v Brně (Environmentální studia) a na Technické univerzitě v Liberci (Katedra pedagogiky a psychologie). Spolupracuje se středisky ekologické výchovy a dalšími organizacemi jako evaluátor a konzultant programů.

Reference

Andrews, K. E., Tressler, K. D., & Mintzes, J. J. (2008). Assessing environmental understanding: an application of the concept mapping strategy. Environmental Education Research, 14(5), 519-536. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620802278829 http://dx.doi.org/10.1080/13504620802278829

Ardoin, N. M., Schuh, J. S., & Gould, R. K. (2012). Exploring the dimensions of place: a confirmatory factor analysis of data from three ecoregional sites. Environmental Education Research, 18(5), 583-607. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2011.640930 http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.640930

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2), 191-215. Retrieved from http://content.apa.org/journals/rev/84/2/191 pmid:847061 http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191

Beery, T. H. (2013). Establishing reliability and construct validity for an instrument to measure environmental connectedness. Environmental Education Research, 19(1), 81-93. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2012.687045 http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2012.687045

Bílek, M., & Schmutzerová, L. (2010). Jak hodnotili čeští patnáctiletí žáci základních škol a studenti víceletých gymnázií environmentální problémy. Envigogika, 5(2), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/54 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.54

Cachelin, A., Paisley, K., & Blanchard, A. (2009). Using significant life experience framework to inform program evaluation: The nature conservancy’s wings & water wetlands education program. The Journal of Environmental Education, 40(2), 2-15. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/JOEE.40.2.2-14 http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.40.2.2-14

Chawla, L. (1998). Significant life experiences revisited: A review of research on sources of environmental sensitivity. The Journal of Environmental Education, 29(3), 11-21. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958969809599114 http://dx.doi.org/10.1080/00958969809599114

Cheng, J. C. - H. Monroe, M.C., (2012). Connection to Nature: Children’s Affective Attitude Toward Nature. Environment and Behavior, 44(1), 31-49. Retrieved from http://eab.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0013916510385082 http://dx.doi.org/10.1177/0013916510385082

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Činčera, J. (2012). Evaluace orientovaná na uživatele: zkušenost s pobytovým programem Člověk a prostřed. Orbis Scholae, 6(3), 119-134.

Činčera, J., & Bezouška, A. (2007). Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání žák. Envigogika, 2(3), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/20 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.20

Činčera, J., & Mašková, V. (2011). GLOBE in the Czech Republic: a program evaluation. Environmental Education Research, 17(4), 499-517. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2011.557497 http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.557497

Činčera, J., & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2(1), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/12 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.12

Činčera, J. (2006). Evaluace orientovaná na uživatele: zkušenost s pobytovým programem Člověk a prostředí. Orbis Scholae, 6(3), 119-134.

Činčera, J. (2009). Evaluace programu Ekoškola. Envigogika, 3(2), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/30 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.30

Činčera, J. (2009). Výstupy či procesy. Paradigmatický (kvazi) spor environmentální výchovy [online]. Envigogika, 4(2), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/38 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.38

Činčera, J. (2010). Metodika evaluace programů environmentální výchovy. Envigogika, 5(3), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/149 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.149

Činčera, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika, 6(2), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/59 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.59

Činčera, J. (2011). Rozvoj výzkumných kompetencí žáků na základní škole – zkušenosti z evaluace programu o Jizerských horách. Envigogika, 6(3), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/63 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.63

Činčera, J., Kováčiková, S., Mašková, V., Medal, R., & Medalová, K. (2012). The Green School: an Impact of Evaluation on Decision-Making about a Program. The New Educational Review, 30(4), 17-29.

Činčera, J., Kulich, J. and Gollová, D., (2009). Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy. Envigogika, 4(2), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/39 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.39

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research. 3e. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks: Sage.

Cronje, R., Rohlinger, S., Crall, A., & Newman, G. (2011). Does participation in citizen science improve scientific literacy? A study to Compare assessment methods. Applied Environmental Education & Communication, 10(3), 135-145. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1533015X.2011.603611 http://dx.doi.org/10.1080/1533015X.2011.603611

Culen, G. R., & Volk, T. L. (2000). Effects of an extended case study on environmental behavior and associated variables in seventh- and eight- grade students. The Journal of Environmental Education, 31(2), 9-15. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958960009598633 http://dx.doi.org/10.1080/00958960009598633

D’Amato, L. G., & Krasny, M. E. (2011). Outdoor adventure education: applying transformative learning theory to understanding instrumental learning and personal growth in environmental education. The Journal of Environmental Education, 42(4), 237-254. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.2011.581313 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2011.581313

Daudi, S. (2000). Environmental literacy: a challenging concept for neo-literate communities? Washington: NAAEE conference proceedings. NAAEE conference proceedings,

Disinger, J. F. (1997). Environment in the K-12 Curriculum: An Overview. In Wilke, Richard J. Environmental Education. Teacher Ressource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin, 23-44.

Disinger, J.F. and Roth, C.F., (1992). Environmental literacy. ERIC Clearinghouse for Science Mathematics and Environmental Education, ED3512012, Retrieved from http://www.ericdigests.org/1992-1/literacy.htm

Dlouhá, J. (2009). Kompetence v environmentálním vzdělávání. Envigogika, 4(1), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/34 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.34

Dori, Y. J., & Herscovitz, O. (1999). Question-Posing Capability as an Alternative Evaluation Method: Analysis of an Environmental Case Study. Journal of Research in Science Teaching, 36(4), 411-430. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1002/%28SICI%291098-2736%28199904%2936%3A4%3C411%3A%3AAID-TEA2%3E3.0.CO%3B2-E http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(199904)36:4<411::AID-TEA2>3.0.CO;2-E

Dunlap, R. E., & Vanliere, K. D. (1978). The „new environmental paradigm“: A proposed instrument and preliminary results. Journal of Environmental Education, 9(4), 10-19. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1978.10801875 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1978.10801875

Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., & Johnson, R. E. (2000). Measuring endorsement of the new ecological paradigm: A revisited NEP scale. Journal of Social Issues, 56(3), 425-442. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1111/0022-4537.00176 http://dx.doi.org/10.1111/0022-4537.00176

Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2004). Program Evaluation. Alternative Approaches and Practical Guidelines. Boston, MA: Boston: Pearson Education.

Glaser, B. G. (1978). Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. San Franciso. Mill Valley, CA: Sociology Press.

Glaser, B. G. (1998). Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley: Sociology Press.

Goldman, D., Yavetz, B., & Pe’er, S. (2006). Environmental literacy in Teacher training in Israel: Environmental Behavior of New Studies. The Journal of Environmental Education, 38(1), 3-23. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/JOEE.38.1.3-22 http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.38.1.3-22

Hansla, A., Gamble, A., Juliusson, A., & Gärling, T. (2008). The relationship between awareness of consequences, environmental concern, and value orientation. Journal of Environmental Psychology, 28(1), 1-9. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272494407000576 http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2007.08.004

Haskell, J. (2000). “The Scent of my Word“: A student’s perceptual knowing of outdoor experiencing. Australian Journal of Outdoor Education, 4(2), 40-47.

Hromádka, Z. (2010). Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků druhého stupně základní školy. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita.

Hsu, S. J., & Roth, R. E. (1998). An assessment of environmental literacy and analysis of predictors of responsible environmental behavior held by secondary teachers in the Hualien area of Taiwan. Environmental Education Research, 4(3), 229-249. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350462980040301 http://dx.doi.org/10.1080/1350462980040301

Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing Learner Behavior through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1990.10753743 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743

Johnson, B., & Manoli, C. C. (2008). Using Bogner and Wiseman’s Model of Ecological Values to measure the impact of an earth education programme on children’s environmental perceptions. Environmental Education Research, 14(2), 115-127. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620801951673 http://dx.doi.org/10.1080/13504620801951673

Johnson, B., & Manoli, C. C. (2010). The 2-MEV scale in the United States: a measure of children's environmental attitudes based on the theory of ecological attitude. The Journal of Environmental Education, 42(2), 84-97. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.2010.503716 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2010.503716

Kals, E., Schumacher, D., & Montada, L. (1999). Emotional affinity towards nature as a motivational basis to protect nature. Environment and Behavior, 31(2), 178-202. Retrieved from http://eab.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/00139169921972056 http://dx.doi.org/10.1177/00139169921972056

Krajhanzl, J. . Dotazník Výlet. . Retrieved from http://www.vztahkprirode.cz/soubory/vylet%20v1-3.pdf

KRAJHANZL, J. (b.d.v.a). DĚTI A PŘÍRODA: PROŽÍVÁNÍ A ZKUŠENOSTI v rámci projektu Vav: Výzkum odcizení člověka přírodě. Dostupné z WWW: <http://www.vztahkprirode.cz/soubory/Deti%20a%20priroda.pdf>

Kudryavtsev, A., Stedman, R. C., & Krasny, M. E. (2012). Sense of place in environmental education. Environmental Education Research, 18(2), 229-250. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2011.609615 http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.609615

Kyle, G., Graeffe, A., & Manning, R. (2005). Testing the dimensionality of place attachment in recreational settings. Environment and Behavior, 37(2), 153-177. Retrieved from http://eab.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0013916504269654 http://dx.doi.org/10.1177/0013916504269654

Lousley, C. (1999). De)Politicizing the Environment Club: environmental discourses and the culture of schooling. Environmental Education Research, 5(3), 293-304. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350462990050304 http://dx.doi.org/10.1080/1350462990050304

MARCINKOWSKI, T. (1997). Assessment in Environmental Education. In WILKE, R. J. Environmental Education. Teacher ressource handbook. A practical guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin Press, 143-199

McBeth, B. et al. (2008). National Environmental Literacy Assessment Project:Year 1, National Baseline Study of Middle Grades Students. Final Research Report. Washington: NAAEE, EPA., Retrieved from http://www2.epa.gov/sites/production/files/documents/masternela_year1report_081208_.pdf

McBeth, W., & Volk, T. L. (2010). The National Environmental Literacy Project: A baseline study of middle grade students in the United States. The Journal of Environmental Education, 41(1), 55-67. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958960903210031 http://dx.doi.org/10.1080/00958960903210031

MEZIROW, J. (2000). Learning to think like an adult. Core concepts of transformation theory. In Mezirow, Jack et. al. (ed.) (2000): Learning as Transformation. Critical Perspectives on a Theory in Progress. San Francisco: Jossey-Bass, 3-33.

Morgan, S. C., Hamilton, S. L., Bentley, M. L., & Myrie, S. (2009). Environmental Education in Botanic Gardens: Exploring Brooklyn Botanic Garden's Project Green Reach. The Journal of Environmental Education, 40(4), 35-52. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/JOEE.40.4.35-52 http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.40.4.35-52

Morrone, M., Mancl, K., & Carr, K. (2001). Development of a metric to test group differences in ecological knowledge as one component of environmental literacy. The Journal of Environmental Education, 32(4), 33-43. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958960109598661 http://dx.doi.org/10.1080/00958960109598661

Negev, M., Sagy, G., Garb, Y., Salzberg, A., & Tal, A. (2008). Evaluating the environmental literacy of Israeli elementary and high school students. The Journal of Environmental Education, 39(2), 3-20. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/JOEE.39.2.3-20 http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.39.2.3-20

Musser, L. M., & Malkus, A. J. (1994). The Children’s Attitudes Toward the Environment Scale. The Journal of Environmental Education, 25(3), 22-26. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1994.9941954 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1994.9941954

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage.

Patton, M. Q. (2008). Utilization-Focused Evaluation. Thousand Oaks: Sage.

Penuel, W. R., Bienkowski, M., Gallagher, L., Korbak, C., Sussex, W., Yamaguchi, R., & Fishman, B. J. (2006). GLOBE Year 10 evaluation: Into the next generation. Menlo Park, CA: SRI International. http://www.globe.gov/fsl/evals/y10full.pdf, 10,

Powell, R. B., Stern, M. J., Krohn, B. D., & Ardoin, N. (2011). Development and validation of scales to measure environmental responsibility, character development, and attitudes toward school. Environmental Education Research, 17(1), 91-111. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504621003692891 http://dx.doi.org/10.1080/13504621003692891

Riechard, D. E., & Peterson, S. J. (1998). Perception of environmental risk related to gender, community socioeconomic setting, age, and locus of control. The Journal of Environmental Education, 30(1), 11-19. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958969809601858 http://dx.doi.org/10.1080/00958969809601858

Robottom, I. (1985). Evaluation in Environmental Education: Time for Change in Perspective? The. Journal of Environmental Education, 17(1), 31-36. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1985.9941396 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1985.9941396

Robottom, I. (1989). Social critique or social control: some problems for evaluation in environmental education. Journal of Research in Science Teaching, 26(5), 435-443. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1002/tea.3660260508 http://dx.doi.org/10.1002/tea.3660260508

Robottom, I. (2005). Critical Environmental Education Research: Re-Engaging the Debate. Canadian Journal of Environmental Education, 10, 62-78.

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). Evaluation. A Systemic Approach. Beverly Hills: Thousand Oaks: Sage.

Schovajsová, J. (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Smith-Sebasto, N. J., & Obenchain, V. L. (2008). Students’ perceptions of the residential environmental education program at the New Jersey School of Conservation. The Journal of Environmental Education, 40(2), 50-62. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/JOEE.40.2.50-62 http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.40.2.50-62

Smith-Sebasto, N. J., & Semrau, H. J. (2004). Evaluation of the environmental education program at the New Jersey School of Conservation. The Journal of Environmental Education, 36(1), 3-18. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/JOEE.36.1.3-18 http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.36.1.3-18

Smutek, M. (2009). Evaluace sociálních programů. Brno: Masarykova univerzita.

Stables, A., & Bishop, K. (2001). Weak and Strong Conceptions of Environmental Literacy: implications for environmental education. Environmental Education Research, 7(1), 89-97. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620125643 http://dx.doi.org/10.1080/13504620125643

Tomsen, J. L., & Disinger, J. F. (2002). A qualitative study of the long-term persistence of learning outcomes in undergraduate programs in natural resource management. Applied Environmental Education and Communication, 1(3), 173-181. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15330150214013 http://dx.doi.org/10.1080/15330150214013

Van Petegem, P., & Blieck, A. (2006). The environmental worldview of children: a cross‐cultural perspective. Environmental Education Research, 12(5), 625-635. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620601053662 http://dx.doi.org/10.1080/13504620601053662

VOLK, T. & CHEAK, M. (2005). The Effects of an Environmental Education Program on Students, Parents and Community. In HUNGERFORD, H. et al. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 87-104.

Wals, A. (2012) Learning our way out of unsustainability: the role of environmental education. In In Clayton, S. The Oxford Handbook of Environment and Conservation (pp. 628-644). Oxford: Oxford university.

Wals, A., Geerling-eijff, F., Hubeek, F., Van_der_kroon, S., & Vader, J. (2008). All mixed up? Instrumental and emancipator learning toward a more sustainable world: considerations for EE policymakers. Applied Environmental Education and Communication, 7(3), 55-65. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15330150802473027 http://dx.doi.org/10.1080/15330150802473027

Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. (2004). Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass.

Wiltz, K. L. (2005). I need a bigger suitcase: The evalator role in nonformal evaluation. In New Directions for Evaluation, 108(108), 13-28. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1002/ev.168 http://dx.doi.org/10.1002/ev.168

WRIGHT, M.J. (2008) . The Comparative Effects of Constructivist Versus Traditional Teaching Methods on the Environmental Literacy of Postsecondary Nonscience Majors. Bulletin of Science, Technology & Society, 28, 4, 324-337.