Nová publikace "Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education" dostupná on-line.

Obsah hlavního článku

Jiří Dlouhý

Abstrakt

S tématem udržitelného rozvoje na regionální (a globální) úrovni souvisí nedávno publikovaná kniha "Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education" editorů Andrew Bartona a Jany Dlouhé. Jsou zde rekapitulována teoretická východiska pro užití případových studií ve výuce (především na vysokoškolské úrovni, kde představují vhodnou formupředstavení kvalitativních metod výzkumu a jejich využití praxi; obsahuje dále celkem sedm případových studií udržitelného rozvoje, které byly použity jako otevřené vzdělávací zdroje v mezinárodních programech výuky (především v programu ISPoS a EVS). Plný text knihy je dostupný zde.

Vznik publikace byl podpořen z projektu MOSUR a projektů TAČR Omega "Metodika tvorby a využití tzv. Open Educational Resources (TD020400)" a "Studium a podpora procesů participativní tvorby regionálních strategií UR (TD020120)".

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhý, J. (2015). Nová publikace "Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education" dostupná on-line. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.483
Sekce
Informace
Biografie autora

Jiří Dlouhý

Univerzita Karlova v Praze

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >> 

Podobné články

<< < 1 2 

Můžete také začít rozšířené hledání podobnosti pro tento článek.